På denne side kan du finde de planer, rapporter og forslag, Forum Vojens har fået udarbejdet siden foreningens stiftelse.

VisionVojens-rapporten (2015)

VisionVojens Baggrundsmateriale (2015)

Helhedsplan for udvikling af halområdet i Vojens (2017)

Vojens – Danmarks motorsportsby (2016)

Vi vil Vojens: Masterplan for en rekreativ bymidte i Vojens (2017)

Forslag til etablering af terapibassin i forbindelse med Vojens Svømmehal

Forbedring af tunnel/undergang mellem Odins Plads og Rosenallé/Odinsvej:

Idégrundlag til et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens (2020)

Levende bymidte – Udviklingsplan for Vojens (2023)