Køleskabsfabrikken Gram er historien om en landsbysmedie, der blev til et moderne industrieventyr. Det skete ved at udvikle know-how på alle fronter inden for køle-fryse teknologien. Fabrikant Hans Gram byggede i 1901 et maskinværksted i Vojens på 100 m2. Han kunne levere komplette mejerier. I 1907 indtrådte broderen Aage Gram i virksomheden, der fik navnet Brødrene Gram.

I løbet af 100 år voksede antallet af medarbejdere fra nogle få til ca. 3500, og virksomheden fik datterselskaber og forhandlere over hele verden.

Brødrene Gram’s Historiske Arkiv & Museum

Danmarksgade 16 Vojens 6500

+45 21 21 93 30

+45 73 54 01 03

Besøg muset klik her....