Gældende vedtægter for Foreningen Forum Vojens pr. 17-03-2022

Gældende vedtægter for Foreningen Forum Vojens pr. 2. september 2021, hvor en mindre ændring – foreslået og besluttet på årsmødet i 2020 blev endeligt konfirmeret.

På årsmødet i 2021 blev der igen fremsat forslag til ændring af vedtægterne. De blev godkendt, men kræver godkendelse på endnu en generalforsamling, før de træder i kraft. De foreslåedes ændringer ligger som bilag til referatet fra årsmøde 2021.

Ændringer godkendt på årsmødet 2021 blev endeligt konfirmeret på årsmødet den 17-03-2022