Vedtægter for Foreningen Forum Vojens kan ses her – Vedtægter-2015-underskrevne

På årsmødet i 2020 blev der fremsat forslag til ændring af vedtægterne. De blev godkendt, men kræver godkendelse på endnu en generalforsamling, før de træder i kraft. De nye vedtægter, der er undervejs, men som altså ikke gælder endnu, kan ses her – underskrevne vedtægter, foreløbige.

På årsmødet den 2. september 2021 fremsættes ændringsforslag til vedtægterne. Forslaget til ændrede vedtægter kan ses her