Menupunktet Vojens Handel HER med undersider henvender sig til borgere med interesse for handlen i Vojens samt butikker der er eller ønsker at blive en del af netværket. Vojens Handel HER er et netværk for detailhandlen, erhvervsdrivende og specialbutikker i Vojens. Netværket er åben for alle virksomheder med postnummer i Vojens.

Vojens Handels- og Erhvervsklub nedlagde sig selv i 2020, men genopstod i 2021 som et integreret netværk i Haderslev Erhvervsråd (HER): Vojens Handel HER. Netværket står for gennemførslen af forskellige events igennem året.

Formålet med Vojens Handel HER er at skabe minimum 3-4 årlige aktiviteter og events, der kan understøtte handlen i Vojens by, og desuden sikre den lokale indflydelse og den bedste anvendelse af både de kommunale støttemidler og medlemmernes kontingentandel.

Vojens Handel HER fungerer som udvalg under HER med et lokalt forankret aktivitetsudvalg på minimum 3-5 personer, som udfører de lokale opgaver i forbindelse med aktiviteter og events.

HER hjælper med at facilitere møder og markedsføring af aktiviteter i Vojens Handel HER.