Pamhule Skov og skovene Hjelmvrå, Sandkule og Teglholt er statsskove, som administreres af Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland. Pamhule Skov er den største skov i området, den er ca. 300 ha. Det er en meget frugtbar skov, med et rigt plante- og dyreliv.

De mange bakker og skrænter i tunneldalen har været for stejle og utilgængelige til at der kunne drives landbrug på dem, derfor har skoven fået lov til at udvikle sig. I 1935 udvidede man landbrugsarealet ved at inddæmme og afvande mosen Hindemadej vest for Haderslev Dam og omlægge Tørning Å til en kanal. Gennem dræning og pumpning lykkedes det at skabe et 60 ha stort engareal i Hindemaj, som blev brugt til græsning og kornavl. Af hensyn til naturen blev der i marts 1994 sat ca. 47 ha af engene i Hindemaj under vand.

Det forbedrer den selvrensende effekt af det vand, der fra Tørning løber ud i Haderslev Dam, samtidig med at der er skabt et nyt naturområde med et rigt fugleliv. Naturgenopretningsprojektet er gennemført af Haderslev Statsskovdistrikt og Sønderjyllands amt.