SØG OM PENGE TIL LOKALE INITIATIVER – NÆSTE ANSØGNINGSFRIST 15. OKTOBER 2020

Bestyrelsen for Forum Vojens afsætter hvert år en pulje, hvorfra borgere og foreninger kan søge penge til at gennemføre et projekt eller skabe en aktivitet.

Har du et godt initiativ, så send en ansøgning senest den 15. oktober 2020
Du finder et ansøgningsskema med indbygget vejledning her:

 

Eksempler på tidligere bevillinger:

Petanquebane i Rådhuscenteret kr. 75.000
Discgolfbane i fritidscenteret kr. 40.000
Tilskud til kunstgræsbane i fritidscenteret kr. 100.000
bål- og shelterhytter v. blå spejdere kr. 150.000
Affaldsindsamlingsdag 2017 kr. 3.000
Renovering af Jegerup Kirkesti kr. 50.000