SØG OM PENGE TIL LOKALE INITIATIVER

Bestyrelsen for Forum Vojens afsætter hvert år en pulje, hvorfra borgere og foreninger kan søge penge til at gennemføre et projekt eller skabe en aktivitet.
Har du et godt initiativ, så send en ansøgning. Hvis vi modtager ansøgningen mindst 3 uger før et bestyrelsesmøde, vil vi normalt kunne behandle den og give svar efter dette bestyrelsesmøde. Datoer for planlagte bestyrelsesmøder kan ses her.

 

Du finder et ansøgningsskema med indbygget vejledning her:

 

Eksempler på tidligere bevillinger:

Petanquebane i Rådhuscenteret kr. 75.000
Discgolfbane i fritidscenteret kr. 40.000
Tilskud til kunstgræsbane i fritidscenteret kr. 100.000
bål- og shelterhytter v. blå spejdere kr. 150.000
Affaldsindsamlingsdag 2017 kr. 3.000
Renovering af Jegerup Kirkesti kr. 50.000