Christiansdal har engang været industriområde. I 1772 blev der her oprettet en blikfabrik, som udnyttede vandkraften. Transporten af malm og færdige blikplader foregik på Tørning Å og Haderslev Dam. Siden da har flere industrier afløst hinanden. Der har i forskellige perioder været lærredsvæveri, blegeanstalt, oliemølle, glasstøberi og spejlglasfabrik. Den lidt afsides beliggenhed og transportforholdene betød, at industrierne aldrig blev virkelig givtige. I 1907 brændte det hele, og i 1911 blev der bygget et vandkraftværk. Værket producerer stadig el og er indrettet som museum, hvor man kan studere områdets historie.