Forum Vojens har etableret en fast el-installation i Rådhuscentret.

Den kan bruges ved de ”faste” arrangementer i centret som f.eks. Vojens By Night, Rådhuscentrets fødselsdag, Vojens Høtte og til julebelysningen, men den er også lavet for at gøre det lettere for andre aktører – f.eks. foreninger og lign. – at lave aktiviteter i centret.

Her er en vejledning, der både gælder adgang til strøm samt ansøgning om ”tilladelse til offentligt arrangement”, som skal søges via Haderslev Kommune.

Placering. El-tavlen placeret i passagen mellem Aldi og Rådhus Café & Restaurant.

Administration. Installationen administreres af Vojens Handels- og Erhvervsklub

Kontakt. Hvis man ønsker at benytte sig af installationen, skal man henvende sig til Din Tøjmand, v. Allan Bolander, tlf. 7454 1626 (mail: vojens@dintojmand.dk) for at få udleveret nøgle til skabet og indgå lejeaftale/aftale afregning for strømforbrug.

Målerskab. El-tavlen indeholder følgende stik:
3 stk. stikkontakter 230V
1 stk. CEE stik 16A 400V
1 stk. CEE stik 32A 400V

Vejledning i brug. Målerskabet åbnes med den udleverede nøgle.
Hpfi kontrolleres herefter ved at aktivere test knap. Hpfi skal udkoble, herefter genindkobles det. (Hvis det ikke udkobler kontaktes Din Tøjmand, Allan Bolander, som kontakter en elinstallatør). Tavlen er nu klar til brug.
Afregning af forbrug. Der sker aflæsning af måler før og efter brug på det anvendte stik. Der betales for faktisk forbrug af strøm. Den udleverede nøgle afleveres, hvor den blev udleveret.

 

Guide til ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement – herunder benyttelse af Haderslev Kommunes arealer.

Man skal have tilladelse til at afholde arrangementer på kommunens arealer.
Du skal bruge det kommunale ansøgningsskema, der er elektronisk.

1. Sørg for at have dit MitID klar.

2. Gå ind på Haderslev Kommunes hjemmeside: https://www.haderslev.dk/vaer-aktiv/hjaelp-til-foreninger-og-arrangoerer/tilladelse-til-at-afholde-et-offentlig-arrangement/

3. Herefter logger du ind med dit MitID og udfylder alle felter i ansøgningsskemaet.

Der kommer automatisk svar på ansøgningen fra Haderslev Kommune.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Haderslev Kommune via mail til vejpark@haderslev.dk eller ringe til kommunen på tlf. 7434 3434 og spørge efter medarbejderne Heidi Lundø Jensen eller Linda Wild

Hvis du i ansøgningen har svaret ja til skilte, plakater eller banner, skal du på samme måde søge om tilladelse til skiltning ved at bruge dette link: https://www.haderslev.dk/selvbetjening/soeg-om-at-saette-bannereplakaterskilte/

Har du brug for at angive det areal, du skal bruge til arrangementet, kan du finde et kort over kommunen her.