Affaldsindsamling i ugen efter nytår

Leveret af Forum Vojens

Årsskiftet er en særlig tid, der endda indgår i et gammelt ordsprog: »renlighed er en god ting, sagde kællingen, hun vendte sin særk nytaarsaften«.

Nytårsaften med fest, ballade og fyrværkeri har eftervirkninger i form af tunge hoveder, efterladte serpentiner, tomme flasker, papir og pap fra affyret fyrværkeri og nedfaldne rester fra raketter. Det hele har en tilbøjelighed til at blive liggende i naturen, hvor det absolut ikke pynter!

Råd nr. 1 er naturligvis: Ryd op efter dig selv! Det gør de fleste, men ikke alle.

Forum Vojens har derfor et forslag:

Medbring pose eller sæk, når I alligevel går tur i ugen efter nytår, så vi kan få ryddet op i byen efter Nytårsaften i en fart – ved fælles hjælp. Men vær forsigtig med fyrværkeri!

Måske ses vi derude. God fornøjelse – og tak for hjælpen!

“Flaskeskulpturen” på billedet er fotograferet på Aage Grams Vej i januar 2021

Jule- og nytårshilsen fra Forum Vojens

Leveret af Forum Vojens

Når man nærmer sig det sidste kalenderblad i det gamle år, er det tid til at gøre status og gøre sig tanker om fremtiden.

Resultater

Først resultaterne. Dem er der heldigvis mange af – både små og store. De er ikke alene Forum Vojens´ fortjeneste, men i mange tilfælde typisk resultatet af et samarbejde med andre gode kræfter.

 • Renovering af Banegårdspladsen (Odinsplads) var ét af forslagene i masterplanen: ”Vi vil Vojens: Masterplan for en rekreativ bymidte i Vojens”, som Forum Vojens fik udarbejdet i 2017. Det er det første, rigtig store og ambitiøse projekt, det lykkes at realisere. Det har vi arbejdet på i mange år, og det er dejligt i år at se resultatet. Arbejdet har krævet en stor bevilling fra Haderslev Kommune, og Forum Vojens har så især bidraget til den grønne del af renoveringen, der vil blive endnu mere præsentabel til foråret.
 • FV har organiseret affaldsindsamling den 2. april 2021 som led i DNs landsdækkende kampagne
 • Forum Vojens har sammen med P.J. Schmidt Fonden finansieret anlægget med ”slangebænken” på udsigtspladsen – det grønne område mellem Hans Grams Gade og Vestergade.
 • FV har givet tilsagn om støtte til udvikling af aktiviteter i området ved Fuglesøen. Det oprindelig forslag har udløst reaktioner og genereret nye ideer, og der er nedsat forskellige arbejdsgrupper, der arbejder med udvikling i østbyen.
 • FV har støttet opførelsen af et læskur med borde og bænke ved P-pladsen i Vojens DiscGolfPark, hvor de nye faciliteter kan bruges af alle
 • FV har finansieret, at Over Jerstalvej er blevet ændret til en 2 minus 1-vej for at nedsætte bilernes hastighed og forbedre forbindelsen fra stien fra Over Jerstal til Vojens by for cyklister
 • FV har givet tilskud til bord-/bænksæt, som alle kan bruge, ved krolfbanen i Fritidscentret
 • FV har givet tilsagn om tilskud til VIK til udarbejdelse af tegninger til rullehockeybane med tilhørende fællesfaciliteter for ”isklubberne”
 • FV har efter ønske fra pårørende til beboere på Odinsgård og Frejas Hus opstillet 4 bænke inden for kort afstand i nærområdet, så flere beboere kan komme på tur og vedligeholde deres mobilitet
 • FV har udarbejdet en velkomstfolder til tilflyttere. Den kan findes på FVs hjemmeside og ligger til udlevering hos ejendomsmæglere og boligselskaber i byen
 • FV har fremsat borgerforslag om reguleret døgnåbning af Vojens Genbrugsplads. Ordningen er siden blevet realiseret af Provas
 • FV har støttet de gode initiativer, der er opstået i kølvandet på nedlæggelsen af Vojens Handels- og Erhvervsklub. Samarbejdet med Haderslev Erhvervsråd (HER) og BIDdanmark har allerede i slutningen af 2021 givet synlige resultater i Vojens i forbindelse med Halloween og jul
 • På initiativ fra HER, FV og Haderslev Kommune er Vojens efter ansøgning blevet udvalgt som testby for Bolig- og Planstyrelsens projekt: ”Partnerskab for levende bymidter”
 • FV driver en bred informationsindsats via hjemmesiden https://vojens.dk med arrangementskalender samt en Facebookside (https://www.facebook.com/vojens.dk), der p.t. har 3.450 følgere. FV anser det for vigtigt, at lokalområdet er synligt og repræsenteret for at sikre rimelig indflydelse i en kommunal sammenhæng.

Som det fremgår, er mange ud over FV involveret i udviklingen af byen og lokalområdet. Tak til alle, der har hjulpet på den ene eller anden måde. Økonomisk er det først og fremmest Haderslev Kommune, men jeg har også en stor tak til P.J. Schmidt Fonden, der de seneste 4 år har bidraget med årlige donationer til Forum Vojens´ projekter.

Masterplanen og de foreløbige resultater er bevis på, at det lønner sig at lave en plan og derefter arbejde vedholdende på at føre den ud i livet. 4 forslag fra masterplanen er nu blevet til virkelighed:

 1. Programmerbart lys i viadukten under jernbanen i hovedgaden
 2. Renovering af Banegårdspladsen
 3. Renovering af pladsen foran Østergadecentret
 4. Udsigtspladsen med ”slangebænken” på det grønne område mellem Hans Grams Gade og Vestergade.

Fremtiden

Når man gør status over resultaterne, får man uundgåeligt også øje på ”hullerne i osten” og de mange ønsker, Forum Vojens stadig har. Selv om Vojens grundlæggende er et godt sted at bo og leve, er der fortsat masser af potentiale for udvikling – og dermed masser af opgaver for Forum Vojens at arbejde videre med.

Blot et par eksempler på, hvad Forum Vojens p.t. arbejder med og gør:

 • FV har udarbejdet høringssvar til Kommuneplan 2021-33
 • FV har indsendt forslag til Haderslev Kommunes budget for 2022. Denne gang om terapibassin i Vojens Svømmehal, forbedring af stisystem samt udbud af boliger i Vojens.
 • FV har udarbejdet forslag til, hvordan erfaringerne med landdistrikternes borgerbudgettering kan udnyttes i Vojens by
 • FV deltager som ekstern interessent ift. til de opgaveudvalg (§17, stk. 4-udvalg), som Haderslev Kommune har nedsat (Udvalget for området omkring Fighterwing Skrydstrup og Udvalget for vækst og velfærd)
 • FV har taget initiativ til en fælleshenvendelse med Haderslev Kommune til Folketingets transportordførere m.fl. vedr. opgradering af Vojens Station – nærmere bestemt underføringen – i forlængelse af aftalen om Infrastrukturplan 2035, der er indgået af et flertal af Folketingets partier. Folketinget har bl.a. afsat midler til forbedring af tryghed og tilgængelighed samt mere liv på stationerne. FV håber, det også kan komme Vojens Station til gavn.

Velkommen til Vojens!

Leveret af Forum Vojens

Hvis du kommer med toget til Vojens i de mørke timer, bliver du på vej fra perronen og op ad trappen til Banegårdspladsen mødt af Forum Vojens´ logo (Vojens-hjertet) og teksten “Velkommen til Vojens” lysende ned på fortovet.

Er der hjemmekamp i Frøs Arena ændres det til SønderjyskEs logo skiftende med “God kamp”!

1 5 6 7 8 9 10 11 44