Udviklingsplan for Vojens

Leveret af Forum Vojens

I forlængelse af “Levende Bymidte – udviklingsplan for Vojens“, der udkom er der nedsat en styregruppe under Haderslev Kommunes Land- og Byudviklingsudvalg.

Bent Kloster er formand for styregruppen, der er sammensat af politikere og repræsentanter for Forum Vojens, og gruppen får støtte af relevante ledere og medarbejdere fra forvaltningerne. Styregruppen kan desuden nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

Der forestår nu en proces, hvor styregruppen prioriterer de enkelte indsatser. Derefter undersøges, om eller hvordan forslagene kan realiseres. I nogle tilfælde indhentes faglig bistand udefra, og til sidst skal der findes finansiering til projekter, hvor de penge, der allerede er på budgettet, ikke rækker.

Alt i alt er der sat gang i en proces, der kommer til at tage tid, men der er grund til optimisme, og det varer forhåbentlig ikke længe, før de første resultater kan ses i byen.

Noget af det, styregruppen arbejder med i øjeblikket, er forskønnelse og opgradering i Rådhuscentret, tilbud/lokaler til børn/unge på Banegårdspladsen, offentlige toiletter i tilknytning til stationen og en klimaløsning, der kan være med til at lede den stigende mængde overfladevand væk fra hovedgade/cykelsti. Parallelt hermed foreslås nedsat en arbejdsgruppe vedr. Vojens Hallerne, lige som der bliver arbejdet på forbedring af sikkerheden i krydset Østergade/Stadionparken.

Styregruppen, der arbejder med udviklingsplanen for Vojens. Fra venstre: Bent Kloster, Anne-Marie Hundebøl, Karl Posselt, Kurt Hansen, Preben Holmberg og René Holm. Forrest byplanlægger Maria Louise Brandt Andersen, der er tovholder for udviklingsarbejdet. Marie Skødt mangler på billedet.

 

Vojens Bypark – efterårsstatus

Leveret af Forum Vojens

Efterårsarbejdet med anlæggelsen af Vojens Bypark er nu ved at være afsluttet, og projektet ligger stille frem til foråret.
F.eks. mangler stisystemet den sidste finish i form af et lag stenmel.

Men alle er velkomne til allerede nu at tage en tur rundt i anlægget, hvor man bl.a. kan glæde sig over det flotte insektbed og de nye parklamper.

Brugerrådet glæder sig til at indvi byparken til foråret, når de sidste ting bliver gjort færdige.

 

Skovplantning i Vojens Fritidscenter 1982

Leveret af Forum Vojens

Et stykke Vojens-historie er bevaret.

En næsten glemt historie fra 1982 om træplantning og sponsorskilte i Vojens Fritidscenter er blevet samlet og synliggjort på en tavle på Hjertestien nær kunstgræsbanen i fritidscentret. Historien fremgår af teksten, du kan læse her.

I et samarbejde mellem Lokalhistorisk Arkiv, den tidligere kommunegartner, frivillige på Aktivitetscentret Povlsbjerg og Haderslev Kommune har Forum Vojens grebet en bold, der blev kastet af en deltager på Forum Vojens´ årsmøde i marts 2023.

Forhåbentlig til glæde for de mange borgere, der bruger området flittigt.

Klik på billedet for at forstørre navneskiltene, så du kan læse dem på skærmen. Nogle genfundne skilte var knækket eller ulæselige, og andre er forsvundet i tidens løb.

1 2 3 4 5 6 53