Udviklingsplan for Vojens

Leveret af Forum Vojens

I forlængelse af “Levende Bymidte – udviklingsplan for Vojens“, der udkom er der nedsat en styregruppe under Haderslev Kommunes Land- og Byudviklingsudvalg.

Bent Kloster er formand for styregruppen, der er sammensat af politikere og repræsentanter for Forum Vojens, og gruppen får støtte af relevante ledere og medarbejdere fra forvaltningerne. Styregruppen kan desuden nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

Der forestår nu en proces, hvor styregruppen prioriterer de enkelte indsatser. Derefter undersøges, om eller hvordan forslagene kan realiseres. I nogle tilfælde indhentes faglig bistand udefra, og til sidst skal der findes finansiering til projekter, hvor de penge, der allerede er på budgettet, ikke rækker.

Alt i alt er der sat gang i en proces, der kommer til at tage tid, men der er grund til optimisme, og det varer forhåbentlig ikke længe, før de første resultater kan ses i byen.

Noget af det, styregruppen arbejder med i øjeblikket, er forskønnelse og opgradering i Rådhuscentret, tilbud/lokaler til børn/unge på Banegårdspladsen, offentlige toiletter i tilknytning til stationen og en klimaløsning, der kan være med til at lede den stigende mængde overfladevand væk fra hovedgade/cykelsti. Parallelt hermed foreslås nedsat en arbejdsgruppe vedr. Vojens Hallerne, lige som der bliver arbejdet på forbedring af sikkerheden i krydset Østergade/Stadionparken.

Styregruppen, der arbejder med udviklingsplanen for Vojens. Fra venstre: Bent Kloster, Anne-Marie Hundebøl, Karl Posselt, Kurt Hansen, Preben Holmberg og René Holm. Forrest byplanlægger Maria Louise Brandt Andersen, der er tovholder for udviklingsarbejdet. Marie Skødt mangler på billedet.