Hvad har Forum Vojens lavet i 2023?

Leveret af Forum Vojens

Sammen med gode ønsker for jul og nytår til alle borgere i lokalområdet gør Forum Vojens herunder status for året 2023.

Billedet viser den styregruppe, der i resten af valgperioden skal arbejde med realisering af ”Levende Bymidte – Udviklingsplan for Vojens”.
Læs videre under billedet.

Fra venstre: Bent Kloster, Anne-Marie Hundebøl, Karl Posselt, Kurt Hansen, Preben Holmberg, (Projektleder) Maria Louise Brandt Andersen og René Holm. Marie Skødt mangler på billedet.

 

Jule- og nytårshilsen fra Forum Vojens.

I løbet af et kalenderår er Foreningen Forum Vojens blandet ind i rigtig mange store og små sager af vidt forskellig karakter. Nogle på eget initiativ, andre på opfordring. Foreningen har eksisteret siden september 2016 og er efterhånden blevet mere og mere kendt og forankret i borgernes bevidsthed. Både pga. synlige resultater og en betydelig indsats for at samle og sprede information om, hvad der sker i byen. På den måde har foreningen markedsført sig selv i lokalområdet.

FV kan pege på en række gode resultater, der i løbet af 2023 har været med til at opfylde foreningens formål i henhold til vedtægterne: ”i samarbejde med Haderslev Kommune og andre valgte samarbejdspartnere at koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af centerbyen Vojens”.

De fleste resultater er ikke (alene) Forum Vojens´ fortjeneste, men netop noget, der er opnået i kraft af samarbejde og koordinering – med økonomisk støtte fra Forum Vojens´ kommunale bevilling, når det har været nødvendigt.

Som frivillig forening har Forum Vojens påtaget sig forskellige roller alt efter sagens karakter. Forum Vojens har fulgt op på gode ideer fra borgere i byen. Forum Vojens har støttet konkrete projekter udtænkt og udført af borgergrupper. Forum Vojens har fungeret som konsulent/katalysator. Forum Vojens har repræsenteret lokalområdet over for Haderslev Kommune, luftet holdninger og afgivet høringssvar, og Forum Vojens har samarbejdet med kommunen om projekter og økonomi. På den måde vil vi hævde, at der er skabt win-win-situationer, så borgerne i Vojens har fået mere for de samme penge/skattekroner, end det ellers ville have været tilfældet.

Det betyder ikke, at alle ønsker er opfyldt – så arbejdet fortsætter i 2024!

Læs hele beretningen om resultaterne af arbejdet her.