Velkommen til Vojens

Leveret af Forum Vojens

Som service til tilflyttere har Forum Vojens udarbejdet en folder med en kort tekst, der byder velkommen til Vojens og som opfordrer tilflyttere til at tage kontakt for at blive hjulpet til rette og hurtigst muligt at lære byens muligheder at kende. På den måde skulle det gerne bliver let at falde til.

Folderen bliver lagt frem hos ejendomsmæglere og boligforeninger i Vojens.

Klik på billedet for at se hele folderen.

Årsmøde i Forum Vojens 2021

Leveret af Forum Vojens
Som så mange andre arrangementer blev Forum Vojens´ årsmøde i marts udsat pga. Coronasituationen. Nu er det tid at indhente det forsømte.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød talstærkt op. Dagsordenen fremgår af vedtægterne (https://vojens.dk/vedtaegter/).
Eventuelle forslag skal være formanden (Karl Posselt, forumvojens@gmail.com) i hænde senest torsdag, den 19. august 2021.
Alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg, men yderligere kandidater er naturligvis velkomne.
Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer, lige som de mindre justeringer af vedtægterne, der blev besluttet sidste år, skal endeligt konfirmeres på årsmødet. Vedtægtsforslag med ændringer, som fremsættes på årsmødet den 2. september 2021 kan ses her.

Vojens Høtte 2021

Leveret af Forum Vojens

En lidt anderledes Høtte – byfest – ser dagens lys i Vojens i 2021. Mange mennesker tæt sammen i store telte passer ikke godt til pandemien, der stadig kaster skygger. De store telte er derfor opgivet i år, men fest bliver der alligevel – både med kendte og nye indslag.

Vær med til at gøre Vojens Høtte 2021 til den begivenhed, mange har længtes efter. Bak op om arrangementerne, hvad enten det gælder optoget, Høttelørdag i Rådhuscentret, havefesterne eller musikken og festlighederne på Høttepladsen.

Høtten er ikke alene en fest for den enkelte, men for fællesskabet!

Programmet ses herunder. Tøv ikke med at købe billetterne her.

1 7 8 9 10 11 12 13 44