Invitation til Årsmøde 2022

Leveret af Forum Vojens

Supplerende oplysninger

Foreningen Forum Vojens´ gældende vedtægter

Forslag til (3) vedtægtsændringer. Forslagene blev vedtaget på Årsmødet den 2. september 2021, men kræver endelig godkendelse på det kommende årsmøde den 17. marts 2022.

Til pkt. 6 på dagsordenen: Behandling af indkomne forslag er der indkommet følgende forslag fra Anders Møller:

“I forbindelse med Forum Vojens’ Generalforsamling den 17 marts 2022 og på baggrund af de stigende og uhensigtsmæssige energipriser i bl.a. det tidligere Vojens Kommune, vil jeg gerne stille et forslag til, at Forum Vojens etablerer nogle arbejdsgrupper i berørte områder, for at undersøge og anskueliggøre mulighederne for den fremtidige energiforsyning i områderne.

Jeg stiller mig i den forbindelse til rådighed med min viden og redegør gerne yderligere for mine tanker på Generalforsamlingen.”

Anders Møller har den 08-03-2022 trukket sit forslag tilbage.

Foreningsoversigt

Leveret af Forum Vojens

Vojens er en sportsby, men foreningslivet er bredere end som så – og mange hobbies er godt dækket ind, hvis man gerne vil “gå til noget”.

For at hjælpe med overblikket har Forum Vojens samlet nogle få, men vigtige, oplysninger om foreningerne, så man kan se, hvad der findes i Vojens og omegn – og så man kan få kontakt til foreningen via hjemmeside eller Facebookside.

Du finder foreningsoversigten under menupunktet “Aktiv Fritid” her på siden – eller du kan gå direkte til foreningsoversigten ved at klikke på dette link.

Måske kender du er forening, der ikke er kommet med på oversigten. I så fald må du meget gerne give besked.

Send en mail til Forum Vojens – forumvojens@gmail.com.

Affaldsindsamling i ugen efter nytår

Leveret af Forum Vojens

Årsskiftet er en særlig tid, der endda indgår i et gammelt ordsprog: »renlighed er en god ting, sagde kællingen, hun vendte sin særk nytaarsaften«.

Nytårsaften med fest, ballade og fyrværkeri har eftervirkninger i form af tunge hoveder, efterladte serpentiner, tomme flasker, papir og pap fra affyret fyrværkeri og nedfaldne rester fra raketter. Det hele har en tilbøjelighed til at blive liggende i naturen, hvor det absolut ikke pynter!

Råd nr. 1 er naturligvis: Ryd op efter dig selv! Det gør de fleste, men ikke alle.

Forum Vojens har derfor et forslag:

Medbring pose eller sæk, når I alligevel går tur i ugen efter nytår, så vi kan få ryddet op i byen efter Nytårsaften i en fart – ved fælles hjælp. Men vær forsigtig med fyrværkeri!

Måske ses vi derude. God fornøjelse – og tak for hjælpen!

“Flaskeskulpturen” på billedet er fotograferet på Aage Grams Vej i januar 2021

1 4 5 6 7 8 9 10 43