Corona-aflysninger

Leveret af Forum Vojens

Aflysninger

I øjeblikket (foreløbig indtil 31. oktober 2020) er der igen adskillige arrangementer, der aflyses pga. Coronaretningslinjerne. Derfor vil der være fejl i arrangementskalenderen her på siden. Det er uoverkommeligt at rette de enkelte arrangementer, fordi aflysninger ofte sker med kort varsel.

Er du i tvivl om et arrangement, må du kontakte arrangøren for at være på den sikre side.

Vojens Kultur og Musikhus

Leveret af Forum Vojens

Borgerne i Vojens har et fint hus midt i byens hovedgade. Det bruges ikke alene af eleverne fra den kommunale musikskole, men lægger lokaler til en række aktiviteter med offentlig adgang.

Med en ny, selvstændig hjemmeside er Vojens Kultur og Musikhus blevet meget mere synlig på nettet. Samtidig begynder huset at lægge lokaler til endnu flere arrangementer end hidtil. Frokostjazz-arrangementerne kan desværre ikke gennemføres, så længe der er restriktioner på forsamlingsstørrelse. Til gengæld begynder Vojens Kultur og Musikhus i efteråret 2020 med at livestreame Offentlige Foredrag i Naturvidenskab fra Aarhus Universitet. Dermed udvides efterårsprogrammet med 6 foredragsaftner, der supplerer de tilbagevendende arrangementer – bl.a. maleriudstillingerne og FOFs Fredagshøjskole i Vojens.

Vojens Kultur og Musikhus drives som en selvejende institution med egen bestyrelse.

Affaldsindsamling i Vojens

Leveret af Forum Vojens
HUSK. Det er lørdag den 19. september 2020, Forum Vojens holder affaldsindsamling.
Vi mødes kl. 10 ved Aktivitetscentret Povlsbjerg (Glentevej 39 i Vojens).
Efter velkomst og fordeling af ruter samler vi ind i ca. 2 timer. Efter indsamlingen byder Forum Vojens på lidt mad og drikke i aktivitetscentret Povlsbjerg.
Klik på linket for at læse mere – og tilmeld dig gerne, så vi nogenlunde ved, hvor mange indsamlere, vi kan forvente – https://www.affaldsindsamlingen.dk/find-indsamling/18585-affaldsindsamling-i-vojens/
Tilmelding til Calle Simonsen (Forum Vojens) Send en sms til 61307040 eller mail til callesimonsen@gmail.com.
Du er også velkommen, selv om du ikke har tilmeldt dig.
Glæd dig til en renere by. Og skulle vi så ikke prøve at holde den ren…
Billedet er fra sidste års indsamling.

Fra årsmødet i Forum Vojens

Leveret af Forum Vojens

Torsdag den 3. september afholdt Forum Vojens sit årsmøde (generalforsamling) i Frøs Arenas konferencelokaler.

Det blev en positiv og udramatisk generalforsamling med almindelig ros til den siddende bestyrelse.

Hele bestyrelsens beretning kan læses her, og især følgende temaer blev draget frem i den efterfølgende diskussion:

 • Ønsket om at få lavet et nyt terapibassin, der kan rumme brugere fra de mange patientforeninger, der har helbredsmæssig gavn af varmt vand, og som har let ved at komme til Vojens i kraft af gode togforbindelser. Bassinet skal naturligvis placeres i forbindelse med Vojens Svømmehal
 • Ønsket om at få taget hul på en forbedring af stisystemet i Vojens i forlængelse af det idégrundlag til “et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens“, som Forum Vojens har sendt som forslag til Haderslev Kommune
 • Politibetjeningen af Vojens – f.eks. med base i stationsbygningen
 • At Sønderjyske Motorvej ikke må blive en grænse mellem øst og vest i kommunen
 • Muligheden for en enklere organisering af det frivillige foreningsliv i byen

Alle valg var genvalg, og der deltog ca. 40 i årsmødet – heriblandt 6 kommunalpolitikere.

Årsmøde i Forum Vojens 2020

Leveret af Forum Vojens

Som så mange andre arrangementer blev Forum Vojens´ årsmøde i marts udsat pga. Coronasituationen. Nu er det tid at indhente det forsømte.

Sæt kryds i kalenderen og mød talstærkt op. Dagsordenen fremgår af vedtægterne.

Forslag skal være formanden (Karl Posselt, forumvojens@gmail.com) i hænde senest den 20. august.

Alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg.

Bestyrelsen fremsætter på årsmødet 2 forslag til vedtægtsændringer begrundet i en beslutning i Haderslev Kommunes Økonomiudvalg i 2019.

§2. Foreningens formål.
2.1. Nugældende formulering: ”Det er foreningens formål i samarbejde med Haderslev Kommune og andre valgte samarbejdspartnere, at koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af byområderne Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser”.

Forslag til ny formulering: ”Det er foreningens formål i samarbejde med Haderslev Kommune og andre valgte samarbejdspartnere at koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af centerbyen Vojens”.

§3. Medlemmer. 
3.1. Nugældende formulering: “Som medlemmer anses enhver person der har interesse i foreningsarbejde, og som er myndig og bosiddende i foreningens virkeområde, Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser, eller personer der repræsenterer virksomheder, foreninger eller organisationer, der virker i eller ud fra Vojens området, og som på foreningens årsmøde (generalforsamling) lader sig registrere som medlem.”

Forslag til ny formulering: ”Som medlemmer anses enhver person der har interesse i foreningsarbejde, og som er myndig og bosiddende i Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser, eller personer der repræsenterer virksomheder, foreninger eller organisationer, der virker i eller ud fra Vojens området, og som på foreningens årsmøde (generalforsamling) lader sig registrere som medlem”.

Turistinformation i Vojens Hallerne

Leveret af Forum Vojens

VisitHaderslev har rundt om i kommunen opstillet en halv snes touch-skærme suppleret af et kort over “nære oplevelser” og et lille udvalg af trykt turistinformation, der skal inspirere de mange turister, der finder til egnen.

De såkaldte Info-Points er bl.a. opstillet på Tørning Mølle og i Vojens Hallerne.

Fotoet er fra Vojens Hallerne, hvor udstyret er placeret på væggen ind mod Vojens Svømmehal i sammenhæng med hallernes egen informationsskærm.


Det nye initiativ må naturligvis også gerne bruges af fastboende! Alle Vojensborgere kan være med til at fremme turismen som ambassadører for egnen over for besøgende – ved at skaffe sig viden om de lokale oplevelsesmuligheder og være imødekommende og hjælpsomme, når turisterne stiller spørgsmål eller ser søgende ud.

Man kan finde al den info, touchskærmen på informationsstedet indeholder, her.
Se, hvor de øvrige skærme i kommunen er placeret, her.

Et trygt og sammenhængende stisystem i Vojens

Leveret af Forum Vojens

Forum Vojens har en plan…! Du kan finde den her.

Infrastrukturen var en væsentlig ingrediens i VisionVojens-rapporten, som blev afleveret til Haderslev Kommune i sommeren 2015.
Forum Vojens har efterfølgende arbejdet videre med temaet og er nu klar med en lang række ideer, der skal binde de mange gode cykelstier i byen sammen til ”Et trygt og sammenhængende stisystem i Vojens”.

Formålet er:

  • At få mange flere til at tage cyklen – både for at skåne klimaet og forbedre sundheden
  • At få byen, der er delt af Ribevej og jernbanen, til at hænge bedre sammen, så det bliver let og sikkert at cykle mellem boligkvarterer, forretninger, skoler/daginstitutioner og byens mange fritidstilbud. Altså at gøre byen let fremkommelig både på langs og tværs
  • At gøre det lettere at finde vej gennem Vojens på cykel, uanset om man er hærvejsturist eller skal fra Haderslev til arbejdspladsen på Fighter Wing Skrydstrup eller fra Aarøsund til Ribe!

Det er frivillige, der har fået ideerne, og Forum Vojens håber nu at kunne komme i dialog med Haderslev Kommune, der har fagfolk, som kan bearbejde og kvalificere forslagene. Det er nødvendigt for at komme videre.

Forum Vojens´ udstillingsvindue

Leveret af Forum Vojens

Mens der har været Coronalukket, har Forum Vojens realiseret et længe næret ønske om at udnytte butiksvinduet på foreningens adresse i Danmarksgade 6-8 til info om sig selv og nogle af de sager, foreningen har arbejdet med siden stiftelsen.

Altså ikke en ny butik i byen, men dog en vinduesudstilling med 9 plancher at kigge på, når man går en tur i byen.

Herunder et par fotos fra stedet (Danmarksgade 6-8, Vojens). Er du blevet nysgerrig, kan du også se de 9 plakater digitalt her.

Vennekredsen

Leveret af Forum Vojens

Sådan plejer det at være:

Den første lørdag i hver måned kl. 9-15 åbner Vennekredsen dørene til et loppemarked uden lige. De gode fund er slet ikke det eneste, du får med fra butikken. Her er musik, kaffe og salg af pølser med brød. Lige til at blive i godt humør af.

På almindelig hverdage er der åbent i Loppegården kl. 8.30 – 11.30. Dog ikke i ugen op til den månedlige auktion.

MEN lige nu – under Coronakrisen – er tingene ikke, som de plejer at være.

De store lørdagsloppemarkeder/auktioner er aflyst midlertidigt. Sådan har det været lørdag den 4. april, lørdag den 2. maj og lørdag den 6. juni. Og sådan bliver det også lørdag den 4. juli 2020

Følg med på Vennekredsens Facebookgruppe eller Kontakt Vennekredsen, hvis du kommer i tvivl.

 

 

1 2 3 4 9