Trafikforsøg på Vestergade i Vojens

Leveret af Forum Vojens

I en periode på i alt 5 uger – uge 35-39 (2022) gennemføres nogle midlertidige trafikforsøg på Vestergade i Vojens. Det sker i et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Forum Vojens, og det er led i et “testbyprojekt”, Vojens er udvalgt til at være med i. Efter testperioden skal der laves en strategisk udviklingsplan, der skal bruges som grundlag for det fremtidige arbejde med Vojens midtby.

Trafikforsøgene vil forstyrre nogle vaner, men det sker for at blive klogere på, hvordan man kan skabe gode forbindelser gennem byen – også for gående og cyklister.

Forsøgene gennemføres, fordi vi ikke kender løsningerne endnu!

Haderslev Kommune har udsendt både en kort pressemeddelelse og et mere udførligt orienteringsbrev, hvor man kan læse mere om, hvad der konkret skal ske, og hvad formålet er med forsøgene.

Borgerne får lejlighed til at give deres mening til kende under og efter afprøvningerne.