Brok er ikke nok…

Leveret af Forum Vojens

Forum Vojens arbejder efter devisen “brok er ikke nok”.

Inden vi går ud og kritiserer noget, prøver vi at komme med konstruktive forslag til forbedringer. Sådan foregår det ikke altid på de sociale medier, hvor det både er let at like – og skælde ud uden argumenter eller forslag til, hvad man i stedet kunne gøre for at løse en udfordring. I bedste fald måske endda være villig til at være aktiv medborger og tage del i arbejdet, når et bedre forslag skal realiseres.

I forbindelse med Facebook-opslag om de forsøg, der er sat i gang som led i testbyprojektet “Partnerskab for levende bymidter”, har der været både mange likes og mange kritiske kommentarer eller vrede udbrud. Hvis man ønsker at blive hørt, skal kritik og gode forslag imidlertid sendes til plan@haderslev.dk,

Som eksempel på, hvordan man som borger kan tage demokratiet alvorligt og gøre sig umage med at sætte sig ind i tingene og bidrage konstruktivt, bringes her et indlæg, der også er sendt til plan@haderslev.dk.

Brug gerne 5 minutter på at læse det. Du kan finde det her.

Trafikforsøg på Vestergade i Vojens

Leveret af Forum Vojens

I en periode på i alt 5 uger – uge 35-39 (2022) gennemføres nogle midlertidige trafikforsøg på Vestergade i Vojens. Det sker i et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Forum Vojens, og det er led i et “testbyprojekt”, Vojens er udvalgt til at være med i. Efter testperioden skal der laves en strategisk udviklingsplan, der skal bruges som grundlag for det fremtidige arbejde med Vojens midtby.

Trafikforsøgene vil forstyrre nogle vaner, men det sker for at blive klogere på, hvordan man kan skabe gode forbindelser gennem byen – også for gående og cyklister.

Forsøgene gennemføres, fordi vi ikke kender løsningerne endnu!

Haderslev Kommune har udsendt både en kort pressemeddelelse og et mere udførligt orienteringsbrev, hvor man kan læse mere om, hvad der konkret skal ske, og hvad formålet er med forsøgene.

Borgerne får lejlighed til at give deres mening til kende under og efter afprøvningerne.

1 2 3 4 5 6 7 44