Forsøg med junior-/ungdomsklub og frivilligklub i Vojens

Leveret af Forum Vojens
Den 11. januar 2024 åbner et nyt tilbud for unge i Vojens i lokaler ved Banegården i Vojens (lagerbygningen nord for stationsbygningen. Indgang fra Banegårdspladsen).

 

Junior- og Ungdomsklubben (10-18 år) drives efter regler og målgrupper (aldersgrupper) under Haderslev Ungdomsskole, mens Frivilligklubben (aftenklubben) – som navnet antyder – skal drives af foreningsorganiserede frivillige med den målgruppefleksibilitet, det giver.

 

Kom forbi for at se lokalerne og høre mere om tilbuddet torsdag d. 11/1-2024 kl. 14-16.

 

Formålet er at give de unge i Vojens et klubtilbud, hvor de kan mødes og lave forskellige aktiviteter. Tilbuddet er kommet i stand både efter ønske fra de unge og som beskrevet i Udviklingsplanen for Vojens. Tilbuddet etableres i tæt dialog og samarbejde mellem Haderslev Ungdomsskole, SSP, en lokal forening – og er politisk understøttet af Ungeudvalget.

 

Da tilbuddet et er en afprøvning, der i første omgang er sat til at vare frem til sommerferien, er det vigtigt, at det kommer godt fra start, og at de unge ”finder vejen” derhen. Derudover er det vigtigt, at borgerne i Vojens oplever det som en god, ny mulighed i byen og at de kan se meningen med, at det sker i lokalerne ved Banegården.

 

Åbningsarrangement: Ungdomsskolen er d. 11/1-2024 vært for et åbningsarrangement i tidsrummet 14-16, hvor alle kan komme forbi og høre mere om til buddet, og hvor de unge kan komme og se rammerne.

 

Åbningstiderne for tilbuddet bliver i første omgang:

 

Junior- og Ungdomsklub (10-18 år)
Tirsdag: 14.30-18.00 Senere ændret til  14-17.30
Onsdag: 14.30-18.00 Senere ændret til  14-17.30
Torsdag: 14.30-18.00 Senere ændret til: 14-17.30

 

Frivilligklub/aftenklub (fra 18 år)
Mandag: 18.30-21.30
Onsdag: 18.30-21.30 Senere ændret til tirsdag 18.30-21.30
Lørdag:  11-15 Senere ændret til torsdag kl. 18.30-21.30

 

Hvad har Forum Vojens lavet i 2023?

Leveret af Forum Vojens

Sammen med gode ønsker for jul og nytår til alle borgere i lokalområdet gør Forum Vojens herunder status for året 2023.

Billedet viser den styregruppe, der i resten af valgperioden skal arbejde med realisering af ”Levende Bymidte – Udviklingsplan for Vojens”.
Læs videre under billedet.

Fra venstre: Bent Kloster, Anne-Marie Hundebøl, Karl Posselt, Kurt Hansen, Preben Holmberg, (Projektleder) Maria Louise Brandt Andersen og René Holm. Marie Skødt mangler på billedet.

 

Jule- og nytårshilsen fra Forum Vojens.

I løbet af et kalenderår er Foreningen Forum Vojens blandet ind i rigtig mange store og små sager af vidt forskellig karakter. Nogle på eget initiativ, andre på opfordring. Foreningen har eksisteret siden september 2016 og er efterhånden blevet mere og mere kendt og forankret i borgernes bevidsthed. Både pga. synlige resultater og en betydelig indsats for at samle og sprede information om, hvad der sker i byen. På den måde har foreningen markedsført sig selv i lokalområdet.

FV kan pege på en række gode resultater, der i løbet af 2023 har været med til at opfylde foreningens formål i henhold til vedtægterne: ”i samarbejde med Haderslev Kommune og andre valgte samarbejdspartnere at koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af centerbyen Vojens”.

De fleste resultater er ikke (alene) Forum Vojens´ fortjeneste, men netop noget, der er opnået i kraft af samarbejde og koordinering – med økonomisk støtte fra Forum Vojens´ kommunale bevilling, når det har været nødvendigt.

Som frivillig forening har Forum Vojens påtaget sig forskellige roller alt efter sagens karakter. Forum Vojens har fulgt op på gode ideer fra borgere i byen. Forum Vojens har støttet konkrete projekter udtænkt og udført af borgergrupper. Forum Vojens har fungeret som konsulent/katalysator. Forum Vojens har repræsenteret lokalområdet over for Haderslev Kommune, luftet holdninger og afgivet høringssvar, og Forum Vojens har samarbejdet med kommunen om projekter og økonomi. På den måde vil vi hævde, at der er skabt win-win-situationer, så borgerne i Vojens har fået mere for de samme penge/skattekroner, end det ellers ville have været tilfældet.

Det betyder ikke, at alle ønsker er opfyldt – så arbejdet fortsætter i 2024!

Læs hele beretningen om resultaterne af arbejdet her.

IDÈ-workshop på Tørning Mølle

Leveret af Tørning Mølle

Deltag i vores spændende IDÉ-workshop og vær med til at forme fremtiden for Tørning Mølle på Tørning Mølle.

Tirsdag d. 30. januar 2024, kl. 15.00 – 18.00

Vi sørger for lækre kager og god kaffe, så du kan nyde en inspirerende eftermiddag hos os. På workshoppen udforsker vi det potentiale, Tørning Mølle byder på, og finder synergierne mellem Hærvejen og møllen.

Din mening er værdifuld for os. Send os en e-mail på hea@toerning-moelle.dk senest den 19. januar 2024, og sæt kryds i kalenderen.

Vi glæder os til at se dig!

Vel mødt, Tørning Mølles bestyrelse                                                    

1 2 3 4 5 53