Hvad har Forum Vojens lavet i 2023?

Leveret af Forum Vojens

Sammen med gode ønsker for jul og nytår til alle borgere i lokalområdet gør Forum Vojens herunder status for året 2023.

Billedet viser den styregruppe, der i resten af valgperioden skal arbejde med realisering af ”Levende Bymidte – Udviklingsplan for Vojens”.
Læs videre under billedet.

Fra venstre: Bent Kloster, Anne-Marie Hundebøl, Karl Posselt, Kurt Hansen, Preben Holmberg, (Projektleder) Maria Louise Brandt Andersen og René Holm. Marie Skødt mangler på billedet.

 

Jule- og nytårshilsen fra Forum Vojens.

I løbet af et kalenderår er Foreningen Forum Vojens blandet ind i rigtig mange store og små sager af vidt forskellig karakter. Nogle på eget initiativ, andre på opfordring. Foreningen har eksisteret siden september 2016 og er efterhånden blevet mere og mere kendt og forankret i borgernes bevidsthed. Både pga. synlige resultater og en betydelig indsats for at samle og sprede information om, hvad der sker i byen. På den måde har foreningen markedsført sig selv i lokalområdet.

FV kan pege på en række gode resultater, der i løbet af 2023 har været med til at opfylde foreningens formål i henhold til vedtægterne: ”i samarbejde med Haderslev Kommune og andre valgte samarbejdspartnere at koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af centerbyen Vojens”.

De fleste resultater er ikke (alene) Forum Vojens´ fortjeneste, men netop noget, der er opnået i kraft af samarbejde og koordinering – med økonomisk støtte fra Forum Vojens´ kommunale bevilling, når det har været nødvendigt.

Som frivillig forening har Forum Vojens påtaget sig forskellige roller alt efter sagens karakter. Forum Vojens har fulgt op på gode ideer fra borgere i byen. Forum Vojens har støttet konkrete projekter udtænkt og udført af borgergrupper. Forum Vojens har fungeret som konsulent/katalysator. Forum Vojens har repræsenteret lokalområdet over for Haderslev Kommune, luftet holdninger og afgivet høringssvar, og Forum Vojens har samarbejdet med kommunen om projekter og økonomi. På den måde vil vi hævde, at der er skabt win-win-situationer, så borgerne i Vojens har fået mere for de samme penge/skattekroner, end det ellers ville have været tilfældet.

Det betyder ikke, at alle ønsker er opfyldt – så arbejdet fortsætter i 2024!

Læs hele beretningen om resultaterne af arbejdet her.

IDÈ-workshop på Tørning Mølle

Leveret af Tørning Mølle

Deltag i vores spændende IDÉ-workshop og vær med til at forme fremtiden for Tørning Mølle på Tørning Mølle.

Tirsdag d. 30. januar 2024, kl. 15.00 – 18.00

Vi sørger for lækre kager og god kaffe, så du kan nyde en inspirerende eftermiddag hos os. På workshoppen udforsker vi det potentiale, Tørning Mølle byder på, og finder synergierne mellem Hærvejen og møllen.

Din mening er værdifuld for os. Send os en e-mail på hea@toerning-moelle.dk senest den 19. januar 2024, og sæt kryds i kalenderen.

Vi glæder os til at se dig!

Vel mødt, Tørning Mølles bestyrelse                                                    

Udviklingsplan for Vojens

Leveret af Forum Vojens

I forlængelse af “Levende Bymidte – udviklingsplan for Vojens“, der udkom er der nedsat en styregruppe under Haderslev Kommunes Land- og Byudviklingsudvalg.

Bent Kloster er formand for styregruppen, der er sammensat af politikere og repræsentanter for Forum Vojens, og gruppen får støtte af relevante ledere og medarbejdere fra forvaltningerne. Styregruppen kan desuden nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

Der forestår nu en proces, hvor styregruppen prioriterer de enkelte indsatser. Derefter undersøges, om eller hvordan forslagene kan realiseres. I nogle tilfælde indhentes faglig bistand udefra, og til sidst skal der findes finansiering til projekter, hvor de penge, der allerede er på budgettet, ikke rækker.

Alt i alt er der sat gang i en proces, der kommer til at tage tid, men der er grund til optimisme, og det varer forhåbentlig ikke længe, før de første resultater kan ses i byen.

Noget af det, styregruppen arbejder med i øjeblikket, er forskønnelse og opgradering i Rådhuscentret, tilbud/lokaler til børn/unge på Banegårdspladsen, offentlige toiletter i tilknytning til stationen og en klimaløsning, der kan være med til at lede den stigende mængde overfladevand væk fra hovedgade/cykelsti. Parallelt hermed foreslås nedsat en arbejdsgruppe vedr. Vojens Hallerne, lige som der bliver arbejdet på forbedring af sikkerheden i krydset Østergade/Stadionparken.

Styregruppen, der arbejder med udviklingsplanen for Vojens. Fra venstre: Bent Kloster, Anne-Marie Hundebøl, Karl Posselt, Kurt Hansen, Preben Holmberg og René Holm. Forrest byplanlægger Maria Louise Brandt Andersen, der er tovholder for udviklingsarbejdet. Marie Skødt mangler på billedet.

 

1 2 3 4 5 53