Vær med til at udvikle Vojens…

Leveret af Forum Vojens

I 2017 blev der lavet en masterplan – Vi vil Vojens: Masterplan for en rekreativ bymidte i Vojens

En række forslag fra planen er allerede blevet til virkelighed. I 2022 er Vojens blevet udvalgt som testby  i det statslige initiativ “Partnerskab for levende bymidter”. Derfor er tiden inde til at tage næste skridt.

I den kommende tid indretter vi “næste station” i banegårdsbygningen på Odinsplads, og alle interesserede er velkomne til åbningen onsdag den 29. juni kl. 18-20.30. Der bliver opstillet en pølsevogn og sørget for drikkevarer og musik…

Vi ses forhåbentlig?!

Klik på billederne herunder for at læse mere… og klik her for at læse hele pressemeddelelsen.

Du kan også aflevere dine drømme og ideer til, hvad vi skal prøve at teste til efteråret, her.

          

Udvikling af svømmefaciliteter i Haderslev kommune

Leveret af Forum Vojens

Tirsdag den 7. juni 2022 holdt Haderslev Kommune informationsmøde om den rapport, NIRAS har udarbejdet til brug for den politiske beslutningsproces om udvikling af svømmefaciliteter i Haderslev kommune. Rapporten er af stor interesse for borgerne i Vojens, idet den også indeholder spændende informationer om Vojens Svømmehal og dens muligheder for at blive endnu bedre. Som måske bekendt har Forum Vojens bl.a. foreslået, at svømmehallen udbygges med et terapibassin.

Konsulentrapporten kan ses ved at klikke her eller på forsidebilledet nedenfor.

Hvad der kommer til at ske med rapporten, afgøres i forbindelse med den kommunale budgetlægningsproces, der afsluttes i oktober.

Indtil da er der mulighed for via lobbyvirksomhed at påvirke politikerne. I første omgang er det Kultur- og Fritidsudvalget, der skal indgive budgetønsker til kommunalbestyrelsen. Det sker allerede den 22. juni 2022.

Forum Vojens har den 16. juni 2022 sendt dette brev til kommunens Kultur- og Fritidsudvalg.

Borgerprojekter 2022

Leveret af Forum Vojens

Forum Vojens udbød i forbindelse med årsmødet den 17. marts muligheden for at søge om tilskud til borgerprojekter – med ansøgningsfrist den 19. maj 2022.

Der blev afsat 60.000 kr. til formålet i 2022 og planlagt et borgermøde den 2. juni, hvor der skulle stemmes om prioriteringen af de enkelte projekter.

Ved ansøgningsfristens udløb var der imidlertid kun indkommet 2 ansøgninger på tilsammen 38.000 kr.
De ligger således inden for den beløbsramme, Forum Vojens har afsat, og borgermødet den 2. juni er derfor aflyst.

Forum Vojens´ bestyrelse har behandlet ansøgningerne – der opfylder de kriterier, der fremgår af ansøgningsskemaet – og bevilget de ansøgte beløb.

 

1 8 9 10 11 12 13 14 49