Input til Haderslev Kommunes anlægsbudget 2022

Leveret af Forum Vojens

Forum Vojens har lige som tidligere år indsendt et par ønsker til brug for politikerne, når de skal i gang med budgetlægningen for 2022. Det drejer sig denne gang om 3 ønsker til anlægsbudgettet. Se hele brevet til Haderslev Kommune her.

1. Terapibassin til Vojens Svømmehal. Det er et ønske, vi sammen med Vojens Hallerne har fremsat i 2018, da der første gang var tale om, at svømmefaciliteterne i Haderslev kommune skulle udvikles. Dengang fik Forum Vojens lavet et konkret forslag i et forsøg på at fremme beslutningsprocessen. Hele forslaget kan ses her.

2. Stiforbindelse fra Dyssebakken til Fuglehaven (via Spætmejsevej). Forslaget er det første af i alt 13 projektforslag fra idégrundlaget til “Et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens“, som Forum Vojens udarbejdede i 2020.

3. Boliger i Vojens. Haderslev Kommune vil gerne have flere tilflyttere. I øjeblikket bygges der rigtig mange boliger i Haderslev by. Forum Vojens foreslår, at kommunen også går i gang med boligudvikling i Vojens, hvor der gerne må skabes flere valgmuligheder – for tilflyttere, men også for pensionister, der gerne vil flytte fra parcelhus og -have til en mindre, ældreegnet bolig i midtbyen. Altså udvikling af Vojens “indefra og ud”. Forum Vojens foreslås f.eks. at “Bøgely-grunden” udnyttes til boliger og at der tages fat på byudvikling i hovedgaden, hvor der efterhånden er mange tomme butikslokaler, der kan ombygges til gode boliger tæt på indkøbsmuligheder.

Borgerforslag om forsøg med 24/7-adgang til Vojens Genbrugsplads

Leveret af Forum Vojens

Forum Vojens har fremsat et borgerforslag om forsøg med 24/7-adgang til Vojens Genbrugsplads.

Hvis mindst 950 borgere i Haderslev kommune synes så godt om ideen, at de stemmer på forslaget,kommer det på byrådets dagsorden. Det er op til byrådet at beslutte, om borgerforslaget skal realiseres.

Formålet med forsøget:

  • At udnytte faciliteter, der i forvejen er etableret, bedst muligt
  • At give borgerne bedre service uden tilsvarende forøgelse af løn-/driftsudgifterne
  • At forebygge situationer, hvor borgere skaffer sig af med affald i naturen
  • At skaffe erfaringer med selvbetjeningsadgang, som kan ‘genbruges’ andre steder i kommunen – ikke alene på genbrugspladser
  • Ud fra erfaringer med brugen at skaffe sig viden om behovet for adgang til genbrugspladserne

Der kan også være håndværkere, der kunne tænke sig at komme af med gårsdagens affald, inden havefolket indtager genbrugspladsen 🙂

Hele borgerforslaget kan læses på kommunens hjemmeside, hvor du også kan afgive din stemme.

Lignende ordninger er indført en række andre steder. Man kan f.eks. læse om Tønder Forsynings koncept på Rømø. Her er det  beskrevet, hvordan det kan lade sig gøre i praksis. Se https://www.tonfor.dk/rømø-genbrugsplads_24-7 . Sønderborg Forsyning har også en Adgang 365-ordning, som er beskrevet her. Det samme gælder Hedensted.

Giv forslaget din stemme, hvis du synes, det er en god idé! Du skal ind på kommunens hjemmeside og stemme ved brug af NemId.

Bemærk: Haderslev Kommune opdaterer kun stemmetallet én gang om ugen.

Vojens Handels- og Erhvervsklub er blevet en del af Haderslev Erhvervsråd

Leveret af Forum Vojens

Det blev besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i november 2020, at Vojens Handels- og Erhvervsklub skulle overgå som et integreret netværk i Haderslev Erhvervsråd (HER), hvor alle deres nuværende medlemmer automatisk også bliver medlem af erhvervsrådet og kan drage fordel af de medlemstiltag, der findes HER.

Læs pressemeddelelsen med mere info om sagen her.

Se videoen eller læs mere om Haderslev Erhvervsråd på HERs hjemmeside.

1 8 9 10 11 12 13 14 42