Borgerprojekter i Vojens

Leveret af Forum Vojens

Her er information om borgerprojekter, som Forum Vojens håber at kunne sætte i gang efter borgermødet, der afholdes i forbindelse med Årsmødet den 17. marts 2022 kl. 19. Se annonce og indkaldelse her.

Forum Vojens´ bestyrelse kan samle og informere om ideer, vi kan motivere og støtte økonomisk, men bestyrelsen har ikke kræfterne til at udføre alle ideerne i praksis

Derfor prøver vi at få flere borgere til at bidrage – på områder, de brænder for – med ideer, og som også er villige til at følge ideerne til dørs

Det har faktisk hele tiden været muligt at søge støtte hos Forum Vojens, men vi vil gerne have flere i gang.

Eksempler på Forum Vojens-støttede projekter, der kan betegnes som borgerprojekter, er bålhytte, shelters, toilet, læskur til discgolf og bord/bænk på krolfbanen i Fritidscentret.

Hvordan?

Forum Vojens afsætter en pulje, hvorfra borgere og foreninger (”aktivitetsgrupper”) kan søge penge til at gennemføre et eller flere projekter.

Kriterier

Projekterne skal i størst muligt omfang:

  • Være borgernære og synlige
  • Være offentligt tilgængelige
  • Have formål, der normalt ikke indgår i offentlige kerneopgaver
  • Så vidt muligt have bredere appel end blot at gavne ansøgerne selv, medlemmer af en forening eller på anden måde en lukket kreds
  • Passe ind i Forum Vojens’ formålsparagraf om at fremme og realisere en fortsat udvikling af Vojens

Deadline for ansøgninger

Projektforslag kan indsendes indtil torsdag den 19. maj 2022.

Udvælgelse

Forum Vojens´ bestyrelse bearbejder og vurderer herefter forslagene i forhold til kriterierne.

På et nyt borgermøde torsdag den 2. juni får de fremmødte lejlighed til at stemme på forslag, så der sker en prioritering og udvælgelse af de forslag, der gør sig fortjent til puljemidler fra Forum Vojens.

Ansøgningsskema

Et meget enkelt ansøgningsskema kan findes her. Udfyld og send det til forumvojens@gmail.com

Spørgsmål

Evt. spørgsmål til ordningen, der i første omgang gennemføres som forsøg i 2022, kan fås på mødet den 17. marts eller kan mailes til forumvojens@gmail.com