Invitation til Årsmøde 2022

Leveret af Forum Vojens

Supplerende oplysninger

Foreningen Forum Vojens´ gældende vedtægter

Forslag til (3) vedtægtsændringer. Forslagene blev vedtaget på Årsmødet den 2. september 2021, men kræver endelig godkendelse på det kommende årsmøde den 17. marts 2022.

Til pkt. 6 på dagsordenen: Behandling af indkomne forslag er der indkommet følgende forslag fra Anders Møller:

“I forbindelse med Forum Vojens’ Generalforsamling den 17 marts 2022 og på baggrund af de stigende og uhensigtsmæssige energipriser i bl.a. det tidligere Vojens Kommune, vil jeg gerne stille et forslag til, at Forum Vojens etablerer nogle arbejdsgrupper i berørte områder, for at undersøge og anskueliggøre mulighederne for den fremtidige energiforsyning i områderne.

Jeg stiller mig i den forbindelse til rådighed med min viden og redegør gerne yderligere for mine tanker på Generalforsamlingen.”

Anders Møller har den 08-03-2022 trukket sit forslag tilbage.