Borgerprojekter 2022

Leveret af Forum Vojens

Forum Vojens udbød i forbindelse med årsmødet den 17. marts muligheden for at søge om tilskud til borgerprojekter – med ansøgningsfrist den 19. maj 2022.

Der blev afsat 60.000 kr. til formålet i 2022 og planlagt et borgermøde den 2. juni, hvor der skulle stemmes om prioriteringen af de enkelte projekter.

Ved ansøgningsfristens udløb var der imidlertid kun indkommet 2 ansøgninger på tilsammen 38.000 kr.
De ligger således inden for den beløbsramme, Forum Vojens har afsat, og borgermødet den 2. juni er derfor aflyst.

Forum Vojens´ bestyrelse har behandlet ansøgningerne – der opfylder de kriterier, der fremgår af ansøgningsskemaet – og bevilget de ansøgte beløb.