Vojens Kultur og Musikhus

Leveret af Forum Vojens

Borgerne i Vojens har et fint hus midt i byens hovedgade. Det bruges ikke alene af eleverne fra den kommunale musikskole, men lægger lokaler til en række aktiviteter med offentlig adgang.

Med en ny, selvstændig hjemmeside er Vojens Kultur og Musikhus blevet meget mere synlig på nettet. Samtidig begynder huset at lægge lokaler til endnu flere arrangementer end hidtil. Frokostjazz-arrangementerne kan desværre ikke gennemføres, så længe der er restriktioner på forsamlingsstørrelse. Til gengæld begynder Vojens Kultur og Musikhus i efteråret 2020 med at livestreame Offentlige Foredrag i Naturvidenskab fra Aarhus Universitet. Dermed udvides efterårsprogrammet med 6 foredragsaftner, der supplerer de tilbagevendende arrangementer – bl.a. maleriudstillingerne og FOFs Fredagshøjskole i Vojens.

Vojens Kultur og Musikhus drives som en selvejende institution med egen bestyrelse.