Vojens Bypark – den grønne oase

Leveret af Forum Vojens

Først gik det langsomt – men det gik heldigvis ikke i stå!

Arbejdet med at skaffe tilslutning og penge til at omdanne den efterhånden noget tilgroede og usynlige have til en bypark foran Aktivitetscentret Povlsbjerg har stået på i 4 år og ind imellem set umuligt ud for de frivillige initiativtagere i aktivitetscentrets Brugerråd. Nu er det imidlertid lykkedes, og arbejdet sættes i gang allerede i uge 34.

Der er sendt pressemeddelelse ud, så det ikke kommer bag på borgerne, at en entreprenør går i gang med at udtynde “den grønne mur”, der i mange år har gemt både haven og Aktivitetscentret, så der ikke har været mulighed for at kigge ind fra byens hovedgade.

Havearbejde skal helst foregå, når årstiden er til det. Derfor er den sidste planlægning gået hurtigt, så de store opgaver i forbindelse med anlægsarbejdet kan klares i løbet af efteråret, mens færdiggørelsen kan ske til foråret.

Brugerrådet inviterer nu til et startarrangement fredag den 25. august kl. 14, hvor alle interesserede er velkomne. Ved den lejlighed bliver der mulighed for at høre lidt mere om projektet, lige som det symbolske første spadestik tages.

Læs hele den pressemeddelelse, Brugerrådet har udsendt – og se invitationen til arrangementet den 25. august her.

Den nuværende have er en ”grøn mur”, der ikke inviterer til at kigge inden for. Her set fra forskellige vinkler.