Vojens Bypark – den grønne oase – kan nu blive en realitet

Leveret af Forum Vojens

De frivillige i Brugerrådet ved Aktivitetscentret Povlsbjerg (Glentevej 39, 6500 Vojens) har i snart 4 år arbejdet på at udtænke, beskrive, få lavet tegninger og lægge budget til en bypark foran aktivitetscentret ud mod Østergade. I efteråret 2022 blev der skrevet ansøgning til Nordea Fonden, og den 20. juni 2023 stod det klart, at Vojens Bypark bliver tilgodeset med 1 mio. kr. fra Nordea. Aktivitetscentret er et af 57 projekter, der samlet har modtaget 37,7 mio. kr. fra Nordea Fondens Her gror vi-pulje, der uddeles til projekter, der får bynaturen til at gro og fællesskabet til at vokse.

Det samlede anlægsbudget for byparken er 1.320.000 kr., så Brugerrådet har flere ansøgninger ude, og på nuværende tidspunkt er der også kommet meget fine tilsagn fra Norlys-Vækstpulje på 115.000 kr. og fra P.J. Schmidt-Fonden på 100.000 kr.

Senest har Forum Vojens stillet garanti for det restbeløb, der måtte mangle, hvis ikke der kommer noget ud af de ansøgninger, der endnu ikke er kommet svar på. Dermed har de frivillige fået et stort ønske opfyldt, og de kan begynde på realisering af byparken efter sommerferien. En fantastisk nyhed for byen!

Projektet vil omdanne et tilvokset, grønt område til en bypark med stisystemer, insekthoteller, staudebede, bordebænke-sæt, træstammer- og stubbe til balanceleg og græs i forskellige længder for at fremme biodiversiteten. Parken skal danne ramme om aktiviteter og ophold for dag- og skoletilbud, forenings- og fritidsliv samt lokale borgere.

Haveplanen er udarbejdet med sigte på minimale vedligeholdelsesudgifter, og vedligeholdelsen vil ske i et samarbejde mellem Haderslev Kommune og frivillige.

Forfatterne til “Levende bymidte: Udviklingsplan for Vojens” har i øvrigt været forudseende, idet der i udviklingsplanen (2023) bl.a. er foreslået, at “der skal skabes sammenhæng mellem det grønne område ved indkørslen til Vojens Hallerne fra Østergade og parkprojektet på den modsatte side af vejen og skabe en bedre naturforbindelse langs Hærvejen ind gennem området.”