Udvikling af svømmefaciliteter i Haderslev kommune

Leveret af Forum Vojens

Tirsdag den 7. juni 2022 holdt Haderslev Kommune informationsmøde om den rapport, NIRAS har udarbejdet til brug for den politiske beslutningsproces om udvikling af svømmefaciliteter i Haderslev kommune. Rapporten er af stor interesse for borgerne i Vojens, idet den også indeholder spændende informationer om Vojens Svømmehal og dens muligheder for at blive endnu bedre. Som måske bekendt har Forum Vojens bl.a. foreslået, at svømmehallen udbygges med et terapibassin.

Konsulentrapporten kan ses ved at klikke her eller på forsidebilledet nedenfor.

Hvad der kommer til at ske med rapporten, afgøres i forbindelse med den kommunale budgetlægningsproces, der afsluttes i oktober.

Indtil da er der mulighed for via lobbyvirksomhed at påvirke politikerne. I første omgang er det Kultur- og Fritidsudvalget, der skal indgive budgetønsker til kommunalbestyrelsen. Det sker allerede den 22. juni 2022.

Forum Vojens har den 16. juni 2022 sendt dette brev til kommunens Kultur- og Fritidsudvalg.