Vil du “arbejde hjemmefra sammen med andre”

Leveret af Forum Vojens

Prøv en kontorarbejdsplads sammen med andre i Vojens

Forum Vojens, Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd tror, der er folk i Vojens, som kunne tænke sig at dele kontorarbejdspladser med andre. Måske har du en lille virksomhed, måske arbejder du hjemmefra nogle dage om ugen – eller måske vil du bare gerne sidde sammen med andre, når du arbejder på kontoret.

Vi har plads til 5-10 personer, som gerne vil have mulighed for at ”arbejde hjemmefra sammen med andre”, og vi har fundet de 2 første, så du er ikke alene. I første omgang bliver der mulighed for at låne en kontorarbejdsplads gratis i oktober-november-december 2022 fra 1-5 hverdage om ugen + evt. weekends. Derefter er der mulighed for at konceptet kan fortsætte med en delt brugerbetaling for lejemålet.

Vestergade 29 bliver indrettet med hæve/sænkeborde, mødeborde, stole, WiFi og hvad der ellers hører til et godt fælles kontor – vi gør det sammen med jer, som vil være med, og vi gør det lige om lidt, så det er klar senest 1. oktober 2022.

Vil du høre mere, så send dine kontaktoplysninger til Gert Helenius fra Haderslev Erhvervsråd på gert@her.dk – det er først til mølle, så kom friskt – vi går i gang, hvis vi får minimum 4-5 deltagere😊

Brok er ikke nok…

Leveret af Forum Vojens

Forum Vojens arbejder efter devisen “brok er ikke nok”.

Inden vi går ud og kritiserer noget, prøver vi at komme med konstruktive forslag til forbedringer. Sådan foregår det ikke altid på de sociale medier, hvor det både er let at like – og skælde ud uden argumenter eller forslag til, hvad man i stedet kunne gøre for at løse en udfordring. I bedste fald måske endda være villig til at være aktiv medborger og tage del i arbejdet, når et bedre forslag skal realiseres.

I forbindelse med Facebook-opslag om de forsøg, der er sat i gang som led i testbyprojektet “Partnerskab for levende bymidter”, har der været både mange likes og mange kritiske kommentarer eller vrede udbrud. Hvis man ønsker at blive hørt, skal kritik og gode forslag imidlertid sendes til plan@haderslev.dk,

Som eksempel på, hvordan man som borger kan tage demokratiet alvorligt og gøre sig umage med at sætte sig ind i tingene og bidrage konstruktivt, bringes her et indlæg, der også er sendt til plan@haderslev.dk.

Brug gerne 5 minutter på at læse det. Du kan finde det her.

Trafikforsøg på Vestergade i Vojens

Leveret af Forum Vojens

I en periode på i alt 5 uger – uge 35-39 (2022) gennemføres nogle midlertidige trafikforsøg på Vestergade i Vojens. Det sker i et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Forum Vojens, og det er led i et “testbyprojekt”, Vojens er udvalgt til at være med i. Efter testperioden skal der laves en strategisk udviklingsplan, der skal bruges som grundlag for det fremtidige arbejde med Vojens midtby.

Trafikforsøgene vil forstyrre nogle vaner, men det sker for at blive klogere på, hvordan man kan skabe gode forbindelser gennem byen – også for gående og cyklister.

Forsøgene gennemføres, fordi vi ikke kender løsningerne endnu!

Haderslev Kommune har udsendt både en kort pressemeddelelse og et mere udførligt orienteringsbrev, hvor man kan læse mere om, hvad der konkret skal ske, og hvad formålet er med forsøgene.

Borgerne får lejlighed til at give deres mening til kende under og efter afprøvningerne.

1 6 7 8 9 10 11 12 49