Sønderjysk Sportsfiskerforening

Phone:74 61 80 70 / 22 31 24 31 Mail: preben.n@stofanet.dk

Foreningens formål er gennem leje eller eje af fiskevand at skaffe medlemmerne adgang til at udøve sportsfiskeri, samt i samspil med relevante myndigheder og institutioner at pleje fiskebestanden i de fiskevande, foreningen disponerer over. Foreningen skal endvidere gennem undervisning i og oplysning om sportsfiskeri udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i foreningen og det lokale samfund.