Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Formand: Lars Boisen

Formål: er at samle alle borgere i Vedsted og omegn – gerne fra hele sognet, som medlemmer af foreningen, for på upolitisk måde at virke i alle sager til styrkelse af områdets interesser af kulturel, social og teknisk art.
Foreningen skal give med- og modspil til de offentlige forvaltninger og påvirke de politiske beslutninger som har betydning for trivsel og udvikling i området, samt være til hjælp og støtte for de lokale borgere, foreninger og institutioner.

Hjemmesidehttp://www.vedsted.info/index.php/foreninger-og-institutioner/8-foreninger-og-institutioner/5-landsbyforeningen-for-vedsted-og-omegn