“Når du ser et stjerneskud, lad dit ønske flyde ud…”

Leveret af Forum Vojens

Så er julen atter kommen, og stjerneskuddene er på plads i lygtepælene gennem Vojens.

I 2018 var der mange kritiske røster over for den julebelysning – udformet som ”stjerneskud” i lygtepælene – gennem hovedgaden, der har været karakteristisk for Vojens i mange år. Selve skelettet, der bærer lyskæderne, blev renoveret for ikke så mange år siden, men kæderne med lys trængte på ny til en udskiftning. Problemet var, at kæderne snoede sig på en måde, så adskillige pærer kun kunne ses fra én side, og julebelysningen gav derfor et lidt pjaltet indtryk, når man kørte gennem byen. Noget måtte derfor gøres for igen at skabe god julestemning i byen!

I løbet af 2019 tog Forum Vojens derfor kontakt til Vojens Handels- og Erhvervsklub, der ejer stjerneskuddene og hvert år hyrer Canadadrengenes forældre til at sørge for opsætning og nedtagning.

Fornyelsen af de ca. 70 stjerneskud viste sig at være en kostbar affære, men sagen blev løst ved at Forum Vojens bevilgede et tilskud på 60.000 kr. og skaffede yderligere 30.000 kr. i donation fra P. J. Schmidt-fonden, hvorefter handelsstanden har betalt resten.