Jule- og nytårshilsen fra Forum Vojens

Leveret af Forum Vojens

Vojens, den 18-12-2019.

Når alting fungerer, lægger jeg ikke rigtig mærke til det. Når jeg har ondt i lænden, sluger det min energi. Hvordan får jeg tøj på? Jeg bliver negativ, og det hele bliver noget skidt. Sådan er det også med samfundet, når DSB ikke når frem til tiden, eller når kommunen ikke lapper hullet i asfalten uden for mit hus. Så glemmer jeg at glæde mig over, at jeg ikke altid har ondt og at meget faktisk fungerer ret godt. Men bliver jeg alt for positiv og tilfreds, behøver jeg blot at kigge i avisen eller tænde for TV for at konstatere, at dårlige nyheder overskygger de gode. Lige som et Facebookopslag om et fremskridt tit får kommentarer om en hel masse andre mangler, som ”nogen” burde gøre noget ved. Så der er måske ikke så meget at glæde sig over?!

Så tænker jeg på, at jeg kun har ét liv, og at jeg måske skulle bruge det lidt mere konstruktivt. Og på, om jeg monstro selv har et medansvar for, at alting ikke er godt? Næste gang, jeg ikke har ondt, vil jeg i hvert fald skønne på det – i stedet for blot at tage det for givet.

Alt dette for at fortælle, at jeg er frivillig i Foreningen Forum Vojens. I al beskedenhed arbejder vi i bestyrelsen på at forbedre de lokale forhold. Ikke alene ved at fejlrette, men også ved at fokusere på Vojens´ mange kvaliteter, hvis nogen skulle have glemt dem!

Forum Vojens har store planer, der ikke lige lader sig realisere fra den ene dag til den anden. Som frivillig er det nødvendigt at være både tålmodig og stædig! Det er slet ikke sikkert, at alting lykkes. Og det er ikke nok at have gode ideer, hvis man ikke selv vil være med til at gøre dem til virkelighed.

Synlige resultater er imidlertid vigtige for at gøre det sjovt at være frivillig, og her ved slutningen af 2019 er det tid til at gøre status over projekter, hvor Forum Vojens har haft en finger eller mere med i spillet:

  • FV (Forum Vojens) har fået egne lokaler i Danmarksgade 6-8
  • FV har installeret lys i jernbanetunnellen i hovedgaden
  • FV har organiseret affaldsindsamling som led i en landsomfattende kampagne
  • FV har støttet en event i Rådhuscentret i forbindelse med speedway-Grand Prix i september
  • FV har etableret fast strømforsyning i Rådhuscentret, så det bliver lettere for butikker, foreninger osv. at lave udendørs arrangementer i centret
  • FV har genskabt kælkebakken ved Billundhøj – hvor der desuden er indhegnet et naturområde, der afgræsses af Galloway-kvier
  • FV har bidraget til forbedring af julebelysningen gennem byen
  • FV har bidraget til finansiering af nybyggeri af omklædnings- og baderum ved Skrydstrup gamle skole
  • FV har lagt 2.000 påskeliljeløg til forskønnelse af byen
  • FV har drevet en omfattende informationsindsats via hjemmesiden https://vojens.dk med arrangementskalender samt opbygning af en Facebookside, der har flere end 3.000 følgere

Resultaterne er slet ikke Forum Vojens´ fortjeneste, alene. Tak til alle, der har hjulpet på den ene eller anden måde! Det gælder også Haderslev Kommune, der har været en uundværlig, til tider bøvlet, men også rigtig god samarbejdspartner.

Bestyrelsen har også brugt energi på mindre synlige ting og kommende projekter – f.eks. forskønnelse af området foran Østergadecentret – samt en række andre ønsker, der indtil videre har vist sig umulige at realisere.

Frivilligt arbejde skal i sagens natur bære lønnen i sig selv, og listen over resultater er i sig selv motiverende.

Jo flere aktive borgere, der melder sig som frivillige hos Forum Vojens, desto mere kan vi i fællesskab udrette. Med denne venlige opfordring til borgere, der har tid og kræfter til overs til at give en hånd med, vil jeg gerne ønske alle i Vojens og omegn en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Venlig hilsen
Karl Posselt
Formand for Forum Vojens