Jule- og nytårshilsen fra Forum Vojens

Leveret af Forum Vojens

Når man er frivillig, er det lysten – og ikke pligten, der følger med lønnen – der driver værket. I så fald er synlige resultater imidlertid vigtige for at fastholde motivationen og gøre det sjovt at være frivillig, og her ved slutningen af året (2020) er det tid til at gøre status over projekter, hvor Forum Vojens (FV) har haft en finger eller mere med i spillet:

 • FV har organiseret affaldsindsamling som led i en landsomfattende kampagne
 • FV lagde i november 2019 ca. 2.000 påskeliljeløg til forskønnelse af byen – med et meget flot, synligt resultat omkring Påsken 2020
 • FV har støttet Povlsbjerg Aktivitetscenter, der arbejder på at søge midler til en renovering af haven foran centret
 • FV har støttet etablering af offentlig adgang til vand og toilet i fritidscentret (Overgårdsvej 19) til glæde for de mange, der bruger området til forskellige formål. Taget i brug i 2020.
 • FV har sammen med Haderslev Kommune skabt et indholdsmæssigt og økonomisk grundlag for renovering af pladsen foran Østergadecentret. Projektet er færdiggjort i november 2020
 • Det er lykkedes for FV at få Haderslev Kommune til at afsætte midler til renovering af Odins Plads. Arbejdet er gået i gang og udføres i 2 etaper. Det forventes afsluttet i efteråret 2021
 • FV har – som led i udvikling af infrastrukturen i byen – udarbejdet ”Idégrundlag til et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens”. Det er sendt videre til det kommunale system, hvor man arbejder med en ”stiplan light”
 • Forum Vojens har som et første delprojekt i realiseringen af ovennævnte ”stiplan” tilbudt kommunen at medfinansiere opgaven med at gøre Over Jerstalvej til en ”2 minus 1 vej”, som er mere sikker for de bløde trafikanter
 • I efteråret 2020 er der opsat midlertidige bænke på det grønne område mellem Vestergade og Hans Grams Gade. Sammen med Haderslev Kommune arbejder FV p.t. på en permanent ”udsigtsplads” i området. Den forventes etableret i foråret 2021
 • FV har givet tilsagn om støtte til et aktivitetsområde ved Fuglesøen – til en gruppe, der arbejder på at skaffe bred tilslutning og yderligere eksterne midler til formålet.
 • FV medvirker i forbindelse med Vojens Handels- og Erhvervsklubs overgang til et netværk i Haderslev Erhvervsråd fra 2021 til det praktiske samarbejde og udnyttelse af mulige synergier ifm. denne overgang
 • FV har drevet en omfattende informationsindsats via hjemmesiden https://vojens.dk med arrangementskalender samt opbygning af en Facebookside, der p.t. har flere end 3.250 følgere

4 af projekterne fra Masterplanen for Vojens midtby er nu realiseret eller igangsat, men der er fortsat masser af projekter og ideer at arbejde videre med for Forum Vojens. I 2021 regner vi med at skulle bruge tid på at planlægge ”den grønne del” af Banegårdspladsen. Desuden håber vi at ét eller flere af ”stiplanens” projekter kan blive til virkelighed. Endelig skal nævnes Haderslev Kommunes planer om udvikling af svømmefaciliteter i kommunen, der gerne skulle tilgodese en videreudvikling af Vojens Svømmehal – f.eks. med etablering af et terapibassin, som Forum Vojens tidligere i samarbejde med Vojens Hallerne har fået udarbejdet tegninger til.

Resultaterne i 2020 er slet ikke udelukkende Forum Vojens´ egen fortjeneste. Tak til alle, der har hjulpet på den ene eller anden måde! Udover de frivillige gælder det P. J. Schmidt Fonden, der igen i 2020 har betænkt Forum Vojens med en donation på 30.000 kr. samt Haderslev Kommune, med hvem samarbejdet i år har sat gang i flere og større projekter end nogensinde tidligere i Forum Vojens´ 5-årige historie.

Bestyrelsen har også brugt energi på mindre synlige ting og kommende projekter, der indtil videre ikke har vist sig mulige at realisere.

Frivilligt arbejde skal i sagens natur bære lønnen i sig selv, og listen over resultater er i sig selv motiverende.

Jo flere aktive borgere, der melder sig som frivillige hos Forum Vojens (Kontakt Forum Vojens på tlf. 2392 0369 eller mail forumvojens@gmail.com) desto mere kan vi i fællesskab udrette. Med denne venlige opfordring til borgere, der har tid og kræfter til overs til at give en hånd med, vil jeg gerne ønske alle i Vojens og omegn en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Karl Posselt