Input til Haderslev Kommunes anlægsbudget 2022

Leveret af Forum Vojens

Forum Vojens har lige som tidligere år indsendt et par ønsker til brug for politikerne, når de skal i gang med budgetlægningen for 2022. Det drejer sig denne gang om 3 ønsker til anlægsbudgettet. Se hele brevet til Haderslev Kommune her.

1. Terapibassin til Vojens Svømmehal. Det er et ønske, vi sammen med Vojens Hallerne har fremsat i 2018, da der første gang var tale om, at svømmefaciliteterne i Haderslev kommune skulle udvikles. Dengang fik Forum Vojens lavet et konkret forslag i et forsøg på at fremme beslutningsprocessen. Hele forslaget kan ses her.

2. Stiforbindelse fra Dyssebakken til Fuglehaven (via Spætmejsevej). Forslaget er det første af i alt 13 projektforslag fra idégrundlaget til “Et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens“, som Forum Vojens udarbejdede i 2020.

3. Boliger i Vojens. Haderslev Kommune vil gerne have flere tilflyttere. I øjeblikket bygges der rigtig mange boliger i Haderslev by. Forum Vojens foreslår, at kommunen også går i gang med boligudvikling i Vojens, hvor der gerne må skabes flere valgmuligheder – for tilflyttere, men også for pensionister, der gerne vil flytte fra parcelhus og -have til en mindre, ældreegnet bolig i midtbyen. Altså udvikling af Vojens “indefra og ud”. Forum Vojens foreslås f.eks. at “Bøgely-grunden” udnyttes til boliger og at der tages fat på byudvikling i hovedgaden, hvor der efterhånden er mange tomme butikslokaler, der kan ombygges til gode boliger tæt på indkøbsmuligheder.