Fra årsmødet i Forum Vojens

Leveret af Forum Vojens

Torsdag den 3. september afholdt Forum Vojens sit årsmøde (generalforsamling) i Frøs Arenas konferencelokaler.

Det blev en positiv og udramatisk generalforsamling med almindelig ros til den siddende bestyrelse.

Hele bestyrelsens beretning kan læses her, og især følgende temaer blev draget frem i den efterfølgende diskussion:

  • Ønsket om at få lavet et nyt terapibassin, der kan rumme brugere fra de mange patientforeninger, der har helbredsmæssig gavn af varmt vand, og som har let ved at komme til Vojens i kraft af gode togforbindelser. Bassinet skal naturligvis placeres i forbindelse med Vojens Svømmehal
  • Ønsket om at få taget hul på en forbedring af stisystemet i Vojens i forlængelse af det idégrundlag til “et sammenhængende og trygt stisystem i Vojens“, som Forum Vojens har sendt som forslag til Haderslev Kommune
  • Politibetjeningen af Vojens – f.eks. med base i stationsbygningen
  • At Sønderjyske Motorvej ikke må blive en grænse mellem øst og vest i kommunen
  • Muligheden for en enklere organisering af det frivillige foreningsliv i byen

Alle valg var genvalg, og der deltog ca. 40 i årsmødet – heriblandt 6 kommunalpolitikere.