Forum Vojens´ årsmøde den 17. marts 2022

Leveret af Forum Vojens

Torsdag den 17. marts 2022 afholdt Forum Vojens sit årsmøde (generalforsamling) i Frøs Arenas konferencelokaler.

Det var en positiv generalforsamling, der både gav ros til den siddende bestyrelse og en konstruktiv diskussion af lokalområdets og Forum Vojens´ udfordringer og mulige løsninger.

Bestyrelsesberetningen kan læses her. Den gav anledning til en livlig diskussion af (især) følgende temaer:

  • Hvordan får vi de unge og deres forældre engageret i udviklingen af lokalområdet? Hvordan får vi i det hele taget de yngre generationers ønsker synliggjort? Hvordan får vi involveret de ikke-organiserede, som ikke føler sig naturligt hjemme i foreningslivet?
  • Hvad skal der til for at udvikle aktiviteter, der er så relevante for de unge, at de efter endt uddannelse får lyst til at vende tilbage til Vojens-området som voksne?
  • Kan det frivillige foreningsliv i byen organiseres enklere, så det bliver mere robust ift. rekruttering og fastholdelse af ledere og bestyrelsesmedlemmer – således at foreningslivet bliver mindre sårbart over for svingninger i medlemstal?
  • Kan man få ejerne af tomme butikker langs hovedgaden til at imødegå det forfald, der uvilkårligt over tid kommer til at præge facaderne? Eller kan frivillige få lov til at rydde op eller pynte de tomme vinduer?

Resten af dagsordenen forløb gnidningsløst:

  • Regnskabet blev godkendt
  • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev endeligt konfirmeret
  • Randi Kæstrup Jensen ønskede at træde ud af bestyrelsen og blev erstattet af René Holm. Alle øvrige valg var genvalg.

Ca. 30 deltog i årsmødet – heriblandt 3 kommunalpolitikere.

Den nye bestyrelse har følgende medlemmer:

Karl Posselt
Ditte O’Neill
Anne-Marie Hundebøl
René Holm
Kurt Hansen
Solveig Larsen
Calle Simonsen
Lisa Nielsen – suppleant