Et trygt og sammenhængende stisystem i Vojens

Leveret af Forum Vojens

Forum Vojens har en plan…! Du kan finde den her.

Infrastrukturen var en væsentlig ingrediens i VisionVojens-rapporten, som blev afleveret til Haderslev Kommune i sommeren 2015.
Forum Vojens har efterfølgende arbejdet videre med temaet og er nu klar med en lang række ideer, der skal binde de mange gode cykelstier i byen sammen til ”Et trygt og sammenhængende stisystem i Vojens”.

Formålet er:

    • At få mange flere til at tage cyklen – både for at skåne klimaet og forbedre sundheden
    • At få byen, der er delt af Ribevej og jernbanen, til at hænge bedre sammen, så det bliver let og sikkert at cykle mellem boligkvarterer, forretninger, skoler/daginstitutioner og byens mange fritidstilbud. Altså at gøre byen let fremkommelig både på langs og tværs
    • At gøre det lettere at finde vej gennem Vojens på cykel, uanset om man er hærvejsturist eller skal fra Haderslev til arbejdspladsen på Fighter Wing Skrydstrup eller fra Aarøsund til Ribe!

Det er frivillige, der har fået ideerne, og Forum Vojens håber nu at kunne komme i dialog med Haderslev Kommune, der har fagfolk, som kan bearbejde og kvalificere forslagene. Det er nødvendigt for at komme videre.