Borgerforslag om forsøg med 24/7-adgang til Vojens Genbrugsplads

Leveret af Forum Vojens

Forum Vojens har fremsat et borgerforslag om forsøg med 24/7-adgang til Vojens Genbrugsplads.

Hvis mindst 950 borgere i Haderslev kommune synes så godt om ideen, at de stemmer på forslaget,kommer det på byrådets dagsorden. Det er op til byrådet at beslutte, om borgerforslaget skal realiseres.

Formålet med forsøget:

  • At udnytte faciliteter, der i forvejen er etableret, bedst muligt
  • At give borgerne bedre service uden tilsvarende forøgelse af løn-/driftsudgifterne
  • At forebygge situationer, hvor borgere skaffer sig af med affald i naturen
  • At skaffe erfaringer med selvbetjeningsadgang, som kan ‘genbruges’ andre steder i kommunen – ikke alene på genbrugspladser
  • Ud fra erfaringer med brugen at skaffe sig viden om behovet for adgang til genbrugspladserne

Der kan også være håndværkere, der kunne tænke sig at komme af med gårsdagens affald, inden havefolket indtager genbrugspladsen 🙂

Hele borgerforslaget kan læses på kommunens hjemmeside, hvor du også kan afgive din stemme.

Lignende ordninger er indført en række andre steder. Man kan f.eks. læse om Tønder Forsynings koncept på Rømø. Her er det  beskrevet, hvordan det kan lade sig gøre i praksis. Se https://www.tonfor.dk/rømø-genbrugsplads_24-7 . Sønderborg Forsyning har også en Adgang 365-ordning, som er beskrevet her. Det samme gælder Hedensted.

Giv forslaget din stemme, hvis du synes, det er en god idé! Du skal ind på kommunens hjemmeside og stemme ved brug af NemId.

Bemærk: Haderslev Kommune opdaterer kun stemmetallet én gang om ugen.