Ulven kommer – om ulve og ulvejagt i gamle dage

Tid: Fredag den 3. november 2023 kl. 10-12

Sted: Vojens Kultur- og musikhus, Vestergade 20, 6500 Vojens

Program: “Ulven kommer – om ulve og ulvejagt i gamle dage” ved Jakob Ørnbjerg, kulturhistoriker, ph.d.
I 2012 vakte det stor opstandelse, da en død ulv dukkede op i Thy, men det er ikke første gang, at der har været ulve i Danmark. I dette foredrag skal vi se nærmere på ulvens Danmarkshistorie, dens tilstedeværelse og ikke mindst jagten på den fra de ældste tider og frem til 1800-tallet, hvor ulven forsvinder fra vore breddegrader. Undervejs vil der komme et bud på, om en sønderjyde på noget tidspunkt er blevet bidt eller måske endda spist af en ulv.

Entré: 150 kr. Tilmelding her.

Arrangør: FOF Sønderjylland.

Supplerende oplysninger
FOFs Fredagshøjskole i Vojens tilbyder en pakkeløsning med 3 foredrag og en udflugt i løbet af efteråret 2023.
Samlet pris 450 kr.
Tilmelding her.
Foredragene afholdes på Vojens Kultur- og musikhus, Vestergade 20 i Vojens. Fredage kl.10.00 – 12.00.

Man kan også tilmelde sig foredragene enkeltvis til 150 kr. pr. foredrag.

29. september 2023
Korsbæks stærke kvinder i mit hjerte

3. november 2023
“Ulven kommer – om ulve og ulvejagt i gamle dage” ved Jakob Ørnbjerg, kulturhistoriker, ph.d.

10. november 2023
“Danmark under Besættelsen – Gestapo og de fem forbandede år” af Jørn Buch, cand. phil. i historie

I 2015 var det 75 år siden, Danmark blev besat den 9. april 1940. Danmark var formelt ikke i krig med Tyskland men alene besat af den tyske værnemagt – for at beskytte Danmark mod et engelsk angreb, som de sagde. Det blev starten på den såkaldte forhandlingspolitik eller samarbejdspolitik, som andre kaldte det, hvor den danske regering og Rigsdag kunne fortsætte – symboliseret ved statsminister Scavenius.

Foredraget vil komme ind på baggrunden for besættelsen og se på de vilkår, danskerne måtte underkaste sig. Det vil bl.a. blive diskuteret, hvorfor der ikke var større modstand, og hvilken betydning modstandsbevægelsen, som fx Hvidstengruppen, fik for befrielsen i maj 1945 for 78 år siden. Foredraget vil specielt se på bruddet den 29. august 1943, som medførte forhandlingspolitikkens ophør og Gestapos indtræden i kampen mod den danske modstandsbevægelse. Gestapos hovedkvarter blev Shellhuset i København, men derudover oprettedes fem enheder i Danmark, bl.a. Staldgården i Kolding, hvor der en overgang var ansat omkring 40 personer, hvor mange udøvede tortur mod fangerne. Til sidst vil der blive set på retsopgøret efter besættelsen. Og vi vil diskutere besættelsens betydning for udviklingen af det danske demokrati og den danske identitet.
Tilmelding her

1. december 2023:
Udflugt til Staldgården i Kolding
Vi vil besøge Staldgården i Kolding, hvor vi skal se ”Zelle II” og udstillingen ”1943 – Gestapo kommer”. Udflugten foregår i egne biler.
Der vil være fælles afgang fra Vojens Kultur- og Musikhus ca. kl. 9.30.
Der vil være en let frokost. Drikkevarer for egen regning.
Forventet hjemkomst ca. kl. 14.