Teologi for voksne – salmer, fortsat fra 8. oktober

29/10/2021 09:00 - 10:30

Tid: Fredag, den 29. oktober 2021 kl. 9-10.30.

Sted: Vojens Sognegård, Østerled 4. 6500 Vojens

Program: Vi fortsætter arbejdet med ”100 salmer” v. Pia Haaning. Fortsættelse af programmet fra  den 8. oktober, hvor der var følgende programbeskrivelse:
Vi synger og gennemgår nogle af salmerne fra ”100 Salmer” sammen med sognepræst Pia Haaning og organist Irene Larsen. ”100 salmer” er en tillægssalmebog, som udkom i 2016, og som Vojens menighedsråd har besluttet at indkøbe til brug i kirken ved siden af den danske salmebog. ”100 salmer” rummer mange smukke salmer, som vi vil forsøge at få indsunget ved Teologi for voksne. Vi når selvfølgelig ikke hele vejen igennem, men forhåbentlig kommer vi godt fra start, så vi fremadrettet også kan benytte salmebogen i gudstjenesten uden at den føles alt for fremmed.

Entré: Gratis adgang.

Arrangør: Vojens Sogns Menighedsråd.

Alle arrangementer i foredragsrækken Teologi for voksne foregår i Vojens Sognegård om fredagen fra kl. 9 – 10:30. Der er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage.