Teologi for voksne – Apostlenes gerninger, fortsat

05/11/2021 09:00 - 10:30

Tid: Fredag, den 5. november 2021 kl. 9-10.30.

Sted: Vojens Sognegård, Østerled 4. 6500 Vojens

Program: Vi fortsætter, hvor vi slap i Apostlenes Gerninger og læser frem til kapitel 20. v. Niels Dalsgaard.
Fortsættelse fra den 15. oktober, hvor programbeskrivelsen lød:
Denne gang dykker vi ned i Apostlenes Gerninger, som er det første forsøg på at sammenfatte kirkens historie efter Jesu død og opstandelse. Vi kommer til at høre om Peter, Johannes, Stefanus, Filip og ikke mindst Paulus. Vi gennemgår de første 10 kapitler. v. Niels Dalsgaard

Entré: Gratis adgang.

Arrangør: Vojens Sogns Menighedsråd.

Alle arrangementer i foredragsrækken Teologi for voksne foregår i Vojens Sognegård om fredagen fra kl. 9 – 10:30. Der er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage.