Teologi for voksne

11/11/2022 09:00 - 10:30

Tid: Fredag den 11. november 2022 kl. 9-10.30.

Sted: Vojens Sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens.

Program: Her vil Bo Grymer tale om kristologi og se på den anden trosartikel, om Jesus som Kristus, Guds Søn, hvor der blandt andet vil blive set på, hvilke kampe der lå bag ved udviklingen af den for kristendommen altafgørende to-natur-lære.

Entré: Gratis adgang. Kaffe og småkager i pausen.

Arrangør: Vojens Sogns Menighedsråd.