Sønderjyske Kvinder under den store krig 1914-1918

LOKALHISTORISK FORENING FOR VOJENS-OMRÅDET
afholder generalforsamling

torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00 på Danmarksgade 16 i Vojens.

Efter generalforsamlingen fortæller Sven-Erik Ravn om Sønderjyske Kvinder under den store krig 1914-1918.

Foredraget “Sønderjyske Kvinder under den store krig 1914-1918” er på en måde en hyldest til landsdelens kvinder, der måtte påtage sig opgaven som familiens overhoved og ofte som leder af bedriften, mens deres mænd var indkaldte, som soldater i den tyske kejserlige hær. Udover de store udfordringer, som der bød sig på “hjemmefronten”, var kvinderne påvirket af savnet af mændene og angsten for deres skæbne i krigens rædsler. Bl.a. bringes der uddrag af den dagbog som Cathrine Schmidt skrev på Vojensgård om husholdningen i krigens første år.
Foredraget er baseret på en række udsagn, billeder og illustrationer fra dengang, da Sønderjylland endnu var tysk, og efter krigen ved afstemningen stod over for helt nye udfordringer som en del af Danmark.

Arrangør:
Lokalhistorisk Forening for Vojens-området