Kunst i Skrydstrup

10/06/2023 12:00 - 14:00

Tid: Lørdag den 10. juni 2023 kl. 12-14

Sted: Plænen/marken ved Flyvestationens rullebane på nordsiden af Ribevej, Skrydstrup, 6500 Vojens

Program: Kom og hør, hvad der kommer til at ske med Arealet ved rullebanen i den nærmeste fremtid. Vi i kunstudvalget samt kunstner Benedikte Bjerre glæder os til,at se en masse nysgerrige mennesker på dagen 😀. Kom og hør om idéen bag det landskabskunstværk, som kunstner Benedikte Bjerre nu går i gang med at skitsere til plænen i Skrydstrup by. Hør også om den nye trampesti og hundeskov, som er under planlægning. Begge dele er tænkt til at kunne blive aktiv del af hverdagen og dagligdagen i Skrydstrup.

➡️ 12.30 Oplæg om kunst udenfor Flyvestation Skrydstrup v. kunstner Benedikte Bjerre

➡️ 13.00 Oplæg om Naturstyrelsens nye trampesti og hundeskov i Skrydstrup

➡️ Tilstede på dagen er repræsentanter fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Flyvestation Skrydstrup, Statens Kunstfond og Haderslev kommune.
Dagens program er uformelt og dialogisk, der vil være to korte oplæg og derefter en mere uformel samtale.

Entré: Gratis adgang. Der vil blive serveret pølser og noget koldt at drikke.

Baggrund: I forbindelse med byggeri på Flyvestation Skrydstrup er der afsat statslige kunstcirkulæremidler til etablering af kunst i området. Disse midler ønsker Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Flyvestation Skrydstrup brugt til at etablere et kunstværk i det offentlige rum uden for flyvestationen, således at livet på Flyvestation Skrydstrup bindes sammen med livet udenfor hegnet. Ønsket med kunsten er at skabe et samlingssted, der er åbent og tilgængeligt for alle. Projektet laves i samarbejde med Haderslev kommune.

Arrangør: Skrydstrup Kultur- og Fritidscenter (Kunstudvalget) og Haderslev Kommune.