Indvielse af Vedsted-gravhøjene

27/10/2022 15:00 - 17:00

Tid: Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 15.

Sted: Vedsted gravhøjene, Langdyssevej 3, Vedsted, 6500 Vojens.

Program for dagen: Indvielse af Vedsted-gravhøjene efter restaurering.

– Velkomst ved restaureringsarkæolog Lars Bjarke Christensen, Slots- og Kulturstyrelsen
– Skovfoged Christian Bo Berg Mikkelsen, Naturstyrelsen, om formidlings- og naturprojektet ved Vedsted
– Museumsinspektør Tenna Kristensen, Museum Sønderjylland, fortæller om områdets historie
– Skovrider Inge Gillesberg, Naturstyrelsen, fortæller om styrelsens forvaltning af fortidsminder
– Restaureringsarkæolog Lars Bjarke Christensen, Slots- og Kulturstyrelsen, fortæller om istandsættelsen af Holmshøj
– Viceborgmester og formand for Udvalget for Kultur og Fritid Kjeld Thrane, Haderslev Kommune, indvier formidlingen af Vedsted-højene og åbner for adgangen til Holmshøj.

Entré: Gratis adgang. Der er enkelte offentlige parkeringspladser ved gravhøjene. Indvielsen finder sted ved Holmshøj-jættestuen, men der vil være adgang til hele området.

Arrangør: Naturstyrelsen, Museum Sønderjylland samt Slots- og Kulturstyrelsen

Foto: Slots- og Kulturstyrelsen