Det dansk-tyske grænseland

”Det dansk-tyske grænseland – en europæisk model for sameksistens mellem mindretal og flertal?”

Torsdag den 9. marts 2017  kl. 19.00 på Skrydstrup Forsamlingsgård

Martin Klatt, lektor ved Center for Grænseregionsforskning under Syddansk Universitet i Sønderborg.

Martin Klatt er cand. phil. og ph.d. i historie. Han var i en længere årrækkeansat ved Studieafdelingen på Dansk Centralbiblioteks for Sydslesvig, inden han kom til Sønderborg.

Entrè/kaffe: Medlemmer/ikke medlemmer: 80 kr./100 kr.

Skrydstrup Forsamlingsgård
Ribevej 76, 6500 Vojens

Arrangør: Grænseforeningen Haderslev