Borgermøde om almene lejeboliger i Hammelev

Tid: Tirsdag 29. september 2020, kl. 19.00-21.30

Sted: Hammelev Hallen, Hammelev Bygade 28A, Hammelev, 6500 Vojens

Program: Borgermøde for at finde ud af, om der er interesse for at få bygget flere almene lejeboliger i Hammelev. I så fald hvor der skal bygges – og hvor mange boliger…
Mødet holder vi sammen med ’Boligselskabet af 1943’, som i forvejen har 2 afdelinger i Hammelev, nemlig i Bygaden og på Platanvej.

Entré: Gratis adgang. Tilmelding nødvendigt – til Anna Marie Bohsen, mail: anma@post12.tele.dk /mobil/sms: 2532 8826 – snarest og senest tirsdag 22. september.

Arrangør: Hammelev Sogns Borgerforening.