Årsmøde i Forum Vojens 2021

Leveret af Forum Vojens
Som så mange andre arrangementer blev Forum Vojens´ årsmøde i marts udsat pga. Coronasituationen. Nu er det tid at indhente det forsømte.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød talstærkt op. Dagsordenen fremgår af vedtægterne (https://vojens.dk/vedtaegter/).
Eventuelle forslag skal være formanden (Karl Posselt, forumvojens@gmail.com) i hænde senest torsdag, den 19. august 2021.
Alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg, men yderligere kandidater er naturligvis velkomne.
Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer, lige som de mindre justeringer af vedtægterne, der blev besluttet sidste år, skal endeligt konfirmeres på årsmødet. Vedtægtsforslag med ændringer, som fremsættes på årsmødet den 2. september 2021 kan ses her.