Årsmøde i Forum Vojens 2020

Leveret af Forum Vojens

Som så mange andre arrangementer blev Forum Vojens´ årsmøde i marts udsat pga. Coronasituationen. Nu er det tid at indhente det forsømte.

Sæt kryds i kalenderen og mød talstærkt op. Dagsordenen fremgår af vedtægterne.

Forslag skal være formanden (Karl Posselt, forumvojens@gmail.com) i hænde senest den 20. august.

Alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg.

Bestyrelsen fremsætter på årsmødet 2 forslag til vedtægtsændringer begrundet i en beslutning i Haderslev Kommunes Økonomiudvalg i 2019.

§2. Foreningens formål.
2.1. Nugældende formulering: ”Det er foreningens formål i samarbejde med Haderslev Kommune og andre valgte samarbejdspartnere, at koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af byområderne Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser”.

Forslag til ny formulering: ”Det er foreningens formål i samarbejde med Haderslev Kommune og andre valgte samarbejdspartnere at koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af centerbyen Vojens”.

§3. Medlemmer. 
3.1. Nugældende formulering: “Som medlemmer anses enhver person der har interesse i foreningsarbejde, og som er myndig og bosiddende i foreningens virkeområde, Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser, eller personer der repræsenterer virksomheder, foreninger eller organisationer, der virker i eller ud fra Vojens området, og som på foreningens årsmøde (generalforsamling) lader sig registrere som medlem.”

Forslag til ny formulering: ”Som medlemmer anses enhver person der har interesse i foreningsarbejde, og som er myndig og bosiddende i Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser, eller personer der repræsenterer virksomheder, foreninger eller organisationer, der virker i eller ud fra Vojens området, og som på foreningens årsmøde (generalforsamling) lader sig registrere som medlem”.

Turistinformation i Vojens Hallerne

Leveret af Forum Vojens

VisitHaderslev har rundt om i kommunen opstillet en halv snes touch-skærme suppleret af et kort over “nære oplevelser” og et lille udvalg af trykt turistinformation, der skal inspirere de mange turister, der finder til egnen.

De såkaldte Info-Points er bl.a. opstillet på Tørning Mølle og i Vojens Hallerne.

Fotoet er fra Vojens Hallerne, hvor udstyret er placeret på væggen ind mod Vojens Svømmehal i sammenhæng med hallernes egen informationsskærm.


Det nye initiativ må naturligvis også gerne bruges af fastboende! Alle Vojensborgere kan være med til at fremme turismen som ambassadører for egnen over for besøgende – ved at skaffe sig viden om de lokale oplevelsesmuligheder og være imødekommende og hjælpsomme, når turisterne stiller spørgsmål eller ser søgende ud.

Man kan finde al den info, touchskærmen på informationsstedet indeholder, her.
Se, hvor de øvrige skærme i kommunen er placeret, her.

1 2 3 4 5 6 7 30