Renovering af Odins Plads (Banegårdspladsen)

Leveret af Forum Vojens

Byrådet har i dag (26-05-2020) besluttet at bevilge 5 millioner kr. til langt om længe at få renoveret Banegårdspladsen i Vojens – stedet, hvor Haderslev kommune skal gøre sig lækker over for besøgende, der kommer til byen via bus eller tog.

Det er en sag, Forum Vojens længe har arbejdet med uden held. Senest blev der i 2017 udarbejdet et forslag med økonomioverslag. Nu skal projektet så beskrives i detaljer – i et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Forum Vojens – og der skal laves en konkret beregning af økonomien, hvorefter arbejdet kan sættes i gang. Den kommunale bevilling er fordelt med 3 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021.

Grunden til, at Forum Vojens er gået ind i projektet, er især ønsket om at give besøgende en ordentlig velkomst til kommunen uden risiko for at falde over skæve fliser og sunkne brosten (!), at få pladsen gjort grønnere og langt mere indbydende end nu – og dermed forhåbentlig gøre det interessant for investorer at skabe aktivitet i de tomme kvadratmeter i stationsbygningen og det tidligere posthus.

En betydelig del af projektet kan betegnes som vedligeholdelse, idet underlaget slet ikke kan holde til de mange busser, der hver dag runder stationspladsen. Desuden trænger store dele af pladsen til et nyt lag asfalt.

I 2017 fik Forum Vojens udarbejdet en Masterplan for midtbyen, og den blev dengang brugt som grundlag for udarbejdelse af et mere konkret forslag til udvikling af Banegårdspladsen i løbet af 2017. Siden er der hidtil ikke sket ret meget i sagen – indtil i dag.

 

 

Forum Vojens´ arrangementskalender

Leveret af Forum Vojens

Arrangementskalenderen til venstre på denne hjemmeside må i øjeblikket tages med et større forbehold end vanligt. Det skyldes naturligvis udmeldingerne fra Regeringen angående Coronasituationen.

De betyder, at en lang række planlagte arrangementer vil være aflyst indtil videre.

Kontakt evt. arrangøren, hvis du er i tvivl.

Med venlig hilsen

Årsmøde/generalforsamling i Forum Vojens – Udsat indtil videre!!

Leveret af Forum Vojens

Arrangementet er udsat indtil videre p.g.a. Coronasituationen

Så er det igen tid for årsmøde i Forum Vojens. Aftenen begynder med et indlæg om frivillighed – derefter generalforsamling. Sæt kryds i kalenderen og mød talstærkt op. Dagsordenen fremgår af vedtægterne,

Se oversigten over de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen fremsætter på årsmødet 2 forslag til vedtægtsændringer begrundet i en beslutning i Haderslev Kommunes Økonomiudvalg i 2019.

§2. Foreningens formål.
2.1. Nugældende formulering: ”Det er foreningens formål i samarbejde med Haderslev Kommune og andre valgte samarbejdspartnere, at koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af byområderne Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser”.

Forslag til ny formulering: ”Det er foreningens formål i samarbejde med Haderslev Kommune og andre valgte samarbejdspartnere at koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af centerbyen Vojens”.

§3. Medlemmer. 
3.1. Nugældende formulering: “Som medlemmer anses enhver person der har interesse i foreningsarbejde, og som er myndig og bosiddende i foreningens virkeområde, Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser, eller personer der repræsenterer virksomheder, foreninger eller organisationer, der virker i eller ud fra Vojens området, og som på foreningens årsmøde (generalforsamling) lader sig registrere som medlem.”

Forslag til ny formulering: ”Som medlemmer anses enhver person der har interesse i foreningsarbejde, og som er myndig og bosiddende i Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser, eller personer der repræsenterer virksomheder, foreninger eller organisationer, der virker i eller ud fra Vojens området, og som på foreningens årsmøde (generalforsamling) lader sig registrere som medlem”.

1 10 11 12 13 14 15 16 37